Home About Browse Search
Svenska


Palmqvist, Hanna, 2011. Diabetes Mellitus hos Australisk terrier och Border collie. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
498kB

Abstract

Diabetes mellitus (DM) är en allvarlig sjukdom som blir vanligare hos människor såväl som hos våra husdjur. Trots många års forskning är etiologi och patogenes hos hund inte klarlagd. Studier har visat att vissa raser har större benägenhet att utveckla sjukdomen samt att tikar är överrepresenterade i okastrerade populationer. En studie över den svenska hundpopulationen (Fall et al, 2007) visade även att andelen tikar bland de drabbade varierar mellan olika raser, vilket kan tyda på att etiologin skiljer sig mellan raserna. Kunskap om detta skulle kunna påverka behandlingsstrategi och prognos.

Ett internationellt fastställt klassificeringssystem för DM hos hund saknas. Genom bland annat stora journalstudier har man dock satt sjukdomen i samband med andra sjukdomar och tillstånd som till exempel diöstrusperioden hos tikar, progesteronbehandling, pankreatit, hyperadrenokortisism (HAC), kortikosteroid- behandling och hypotyreoidism. I detta arbete har journaler från hundar med DM av raserna Australisk terrier (AT) och Border collie (BC) studerats med hänseende på dessa sjukdomsfaktorer. Även tidsaspekter såsom antal dagar från symtomdebut till diagnos och åtgärd samt från löp till symtomdebut studerades och jämfördes raserna emellan.

Liksom förväntat visade det sig finnas en statistiskt signifikant skillnad mellan andelen tikar av de drabbade i de båda raserna (p=0,001). Samtliga tikar i båda raserna fick de första symtomen under diöstrusperioden. Tjugofem procent av AT tikarna respektive 40 % av BC tikarna tillfrisknade efter kastration. AT hade i större utsträckning HAC tillsammans med diabetes än BC hade (p=0,02). HAC var den enda sjukdomen med statistiskt signifikant skillnad i förekomst raserna emellan.

Main title:Diabetes Mellitus hos Australisk terrier och Border collie
Authors:Palmqvist, Hanna
Supervisor:Fall, Tove
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:42
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:pankreas, diöstrus, progesteron, insulin, hund, hyperadrenokortisism, hypotyreoidism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-357
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-357
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2011 13:19
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics