Home About Browse Search
Svenska


Holmström, Karl, 2011. Viskosmassa – framtid eller fluga. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Södra är världens tredje största tillverkare av avsalumassa. I december 2010 beslutade företaget att konvertera en produktionslinje vid Mörrums bruk till produktion av dissolvingmassa. Satsningen grundar sig på att Södra har en stark tro på dissolvingmassa och särskilt segmentet viskos.

Textilfibern viskos har under 1900-talet fått allt mindre betydelse på en textilfibermarknad där syntetiska fibrer som polyester istället vunnit mark. Materialet har dock på senare år kommit i ropet på grund av rädsla för framtida begränsningar i utbud av bomull och syntetiska fibrer. Denna studie syftar till att kartlägga vilka variabler som påverkar efterfrågan på dissolvingmassa för produktion av viskos, så kallad viskosmassa. Sambandet mellan efterfrågan på viskosmassa och kvantifierbara variabler som kartlagts i den inledande studien har sedan testats kvantitativt genom regressionsanalys. Därefter har målet varit att sammansätta en kvantitativ modell vilken beskriver efterfrågan på viskosmassa. Denna modell har sedan applicerats på sex stycken simulerade scenarier.

Resultaten visar att efterfrågan på viskosmassa kan förklaras av den ekonomiska utvecklingen i världen mätt som BNP samt en priskvot mellan viskos och bomull. Måttet BNP har hög korrelation med efterfrågan på textilfibrer och påverkar därigenom efterfrågan på viskosmassa. Relativpriser är en extremt viktig faktor för att bestämma de konkurrerande fibrernas andelar på marknaden. Det råder hög korrelation mellan priserna på syntetiska fibrer och bomull. Viskosfiberns närmsta substitut är dock bomull varför en priskvot mellan viskos och bomull ger det bästa resultatet.

Priskvoten mellan viskos och bomull har under den studerade perioden kontinuerligt ökat. Detta har lett till att viskos har förlorat marknadsandelar. Effekterna av ökad priskvot och BNP-tillväxt har under perioden motverkat varandra. Den ökade ekonomin har ökat efterfrågan medan den minskade priskvot har sänkt efterfrågan. Tack vare en stark ekonomisk tillväxt har dock den efterfrågande volymen viskosmassa kunnat öka under senare år trots minskad marknadsandel.

Om viskosindustrin siktar på att återta forna marknadsandelar och åter bli en aktör att räkna med krävs att priskvoten minskar. Detta kan ske antingen genom att vänta ut framtida prishöjningar på konkurrerande fibrer eller att sänka produktionskostnaderna vid produktion av viskosmassa och viskos.

Main title:Viskosmassa – framtid eller fluga
Authors:Holmström, Karl
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:77
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:viskos, dissolvingmassa, textilfibrer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-380
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-380
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2011 13:14
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics