Home About Browse Search
Svenska


Englund, Erik and Eriksson Cordeschi, Emilio, 2011. En studie om svenska börsnoterade fastighetsbolag : hur väl lämnas upplysningar om förvaltningsfastigheters värdering och varför kan detta skilja sig åt? . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
882kB

Abstract

Property companies’ results are affected by unrealized changes in value of properties. Since market values are never completely reliable there is always a risk with revaluation with property´s value. The fair value is determined only when a sale is completed. The paper studies how well the Swedish listed property companies reported under the accounting standard, IAS 40. That applies to investment properties with regard to the four qualitative characteristics understandability, comparability, reliability and relevance.

The essay is delimited to the study of paragraph 75 of IAS 40 and the Swedish listed property companies’ annual report from 2010.The aim of this essay is to study how well the selected companies reports and analyze why differences may occur. As a framework for analysis it has been used Agency theory and theory of incentives for information disclosure. According to the accounting standard the annual reports have been examined and compared and to ensure interpretations of the standard qualitative interviews with accountants has been done. The conclusion is that IAS 40 paragraph 75 is perceived and interpreted similar to the selected companies and there are marginal differences in the interpretation of the four qualitative characteristics. The result demonstrates that all companies report accurately reflecting the fact that real estate is a capital intensive industry with the need for external financing.

,

Fastighetsbolags totalresultat påverkas mycket av orealiserade värdeförändringar av fastigheter. Eftersom marknadsvärden aldrig är fulltsändigt säkra så finns alltid en risk med att skriva upp fastigheters värde. Det verkliga värdet fastställs endast vid en försäljning. Uppsatsen studerar hur väl samtliga svenska börsnoterade fastighetsbolagen redovisar enligt den redovisningsstandard, IAS 40, som gäller för förvaltningsfastigheter med hänsyn till de fyra kvalitativa egenskaperna begriplighet, jämförbarhet, tillförlitlighet och relevans. Uppsatsen är avgränsad till att studera punkt 75 i IAS 40. Årsredovisningar från 2010 har valt på grund av att dessa är de senaste årsrapporterna vid tidpunkten för uppsatsskrivandet.

Syftet med uppsatsen är att studera hur väl de utvalda bolagen redovisar och analysera hur och varför skillnader kan uppstå. Som ramverk för analysen har agentteori använts och teori om incitament till informationsutlämnande. Med hänsyn till regelverket har de ovan nämnda fastighetsbolagens årsredovisningar från 2010 granskats och jämförts med varandra och för att säkerställa tolkningar har kvalitativa intervjuer genomförts med revisorer. Slutsatsen är att IAS 40 punkt 75 uppfattas och tolkas snarlikt av de utvalda bolagen. Det finns dock marginella skillnader i tolkningen av de fyra kvalitativa egenskaperna. Resultatet påvisar att samtliga bolag redovisar korrekt vilket kan förklaras med att fastighetsbranschen är en kapitalintensiv bransch med behov av extern finansiering.

Main title:En studie om svenska börsnoterade fastighetsbolag
Subtitle:hur väl lämnas upplysningar om förvaltningsfastigheters värdering och varför kan detta skilja sig åt?
Authors:Englund, Erik and Eriksson Cordeschi, Emilio
Supervisor:Lagerkvist, Carl-Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:656
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:IAS 40, fastighetsbolag, förvaltningsfastigheter, agentteori, årsredovisning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-337
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-337
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Investment, finance and credit
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2011 08:54
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics