Home About Browse Search
Svenska


Carlander, Fennia and Lothigius, Karin, 2011. Fruits of knowledge : a case study of marketing strategies for small-scale mango farmers in the Nyanza Province, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This report is focused on marketing opportunities for small-scale mango farmers in the Nyanza Province in Kenya. Kenya is a large horticultural producer in the world. Horticulture is an important income for a large share of the rural population in Kenya but profitability is low due to inefficiencies in marketing systems and poor infrastructure. The conditions for growing mango in the Nyanza Province are very beneficial and there are two harvesting seasons. Mango offers good income opportunities for small-scale farmers in the Nyanza Province.

The aim of this study is to identify marketing conditions that will enable prospering business for small-scale mango farmers in the Nyanza Province, Kenya. The method for answering the research questions was to conduct a case study in Kenya. The data collection consisted of interviews with small-scale mango farmers, Field Officers at the Vi Agroforestry, and experts at organizations involved in the topic. This case study is based on a literature review of marketing strategies for mango production in Kenya and it focuses on the farmers’ opportunities. The analysis in this report aims to make use of existing theories in structuring empirical facts to better understand a complex phenomenon and the chosen theories in this case are marketing strategy in an institutional context combined with theories about cooperatives.

Key results from the interviews are that mango production is a profitable business and all respondents were positive towards growing mango, even though there are many challenges. The main conclusion of this study is that the most suitable marketing strategy for the small-scale farmers in Nyanza is to collaborate with each other and different organizations. Collaborations bring many advantages for the farmers such as gathering of financial resources, knowledge, and information, stronger bargain power, access to larger markets, and increased profits. Mango production in the Nyanza Province holds great potential both for the local and the global market. Although, the development is at an early stage and the focus today should be to increase the production and establish working partnerships to be competitive in the long run.

,

Denna rapport inriktar sig på marknadsmöjligheter för småskaliga mangobönder i Nyanza Provinsen i Kenya. Kenya är en viktig producent av hortikulturella produkter och hortikultur är en viktig inkomstkälla för en stor del av landsbygdsbefolkningen. Lönsamheten är dock låg till följd av ineffektiva marknadssystem och dåligt fungerande infrastruktur. Förutsättningarna för att odla mango i Nyanza är mycket fördelaktiga och mangon kan skördas två gånger om året. Vidare erbjuder mango goda möjligheter till ökad inkomst för småskaliga bönder i Nyanza.

Denna studie syftar till att identifiera marknadsförhållanden som möjliggör framgångsrik affärsverksamhet för småskaliga mangobönder i Nyanza Provinsen i Kenya. Metoden som använts för att besvara forskningsfrågorna är en fallstudie vilken har genomförts i Kenya. Datainsamlingen gjordes i Kenya och bestod av intervjuer med småskaliga mangobönder, Field Officers anställda av Vi Skogen samt experter på ämnet och organisationer involverade i produktion och marknadsföring av mango. Böndernas möjligheter är fokus för denna fallstudie som baseras på en litteraturstudie av marknadsstrategier för mangoproduktion i Kenya. Analysen syftar till att strukturera empiriska fakta med hjälp av existerande teoretiska modeller för att bättre förstå ett komplext fenomen. Den valda teoretiska modellen sätter marknadsstrategier i ett institutionellt sammanhang. Även teorier om kooperativ används i rapporten.

Ett viktigt resultat från intervjuerna är att mangoproduktion är lönsamt och samtliga respondenter var positiva till att odla mango även om svårigheterna är många. Den huvudsakliga slutsatsen är att den mest lämpliga marknadsstrategin för småskaliga mangobönder i Nyanza är att samarbeta med varandra och med organisationer. Sådana samarbeten för med sig många fördelar, det ger bönderna möjlighet att samla sina finansiella resurser och de kan dela med sig av kunskap och information. Samarbeten ger också bönderna en starkare förhandlingsposition, tillgång till större marknader samt ökad lönsamhet. Det finns stor potential för mangoproduktion i Nyanza, både för lokala och globala marknader. Utvecklingen är dock på ett tidigt stadium och idag bör fokus ligga på att öka produktionen och etablera partnerskap. På så sätt kan bönderna bli långsiktigt konkurrenskraftiga.

Main title:Fruits of knowledge
Subtitle:a case study of marketing strategies for small-scale mango farmers in the Nyanza Province, Kenya
Authors:Carlander, Fennia and Lothigius, Karin
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Degree project / SLU, Department of Economics
Volume/Sequential designation:660
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:collaborations, developing countries, horticultural marketing, institutional context, Kenya, mango production, marketing strategies, small-scale farming
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-334
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-334
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Agricultural economics and policies
Development economics and policies
Cooperatives
Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Agricultural structures
Economics and management
Language:English
Deposited On:22 Jun 2011 06:49
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics