Home About Browse Search
Svenska


Enqvist, Ida, 2011. Psykosocial arbetsmiljö och riskbedömning vid organisationsförändring på Stora Enso Skutskär. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Examensarbetet syftar till att utveckla en metod för riskbedömning vid organisationsförändring på Stora Ensos massabruk i Skutskär. I litteraturen benämns den psykiska och sociala arbetsmiljön som psykosocial arbetsmiljö, så även i detta examensarbete.

Studien tar sin början i en metaanalys av tre kartläggningsmetoder för den psykosociala arbetsmiljön, detta eftersom det inte finns någon given definition av vad den psykosociala arbetsmiljön inbegriper. Metaanalysen resulterade i ett antal psykosociala faktorer som testats under fem kvalitativa intervjuer på avdelningen Torkmaskiner. Datainsamlingen bygger även på en kvantitativ enkätundersökning på samma avdelning, där all personal fick möjlighet att medverka. Intervjuerna och enkätundersökningen resulterade i elva psykosociala arbetsmiljöfaktorer att diskutera vid en riskanalys vid organisationsförändring.

Resultatet från intervju- och enkätundersökningen har analyserat med hjälp av krav – kontrollmodellen samt känsla av sammanhang (KASAM). Studien indikerar att personalen på avdelningen har en hög KASAM. De anställda har ett starkt stöd från både medarbetare och överordnade, rollfördelningen är tydlig och engagemanget hos de anställd är stort. De negativa trender studien visat är att svårighetsgraden på arbetsuppgifterna upplevs som låg samt att sömnproblem är utbrett bland personalen.

Slutligen utarbetades två förslag till arbetsmetod vid riskanalys, som bygger på de psykosociala arbetsmiljöfaktorer som testats på avdelningen Torkmaskiner. En av arbetsmetoderna är mer omfattande och lämpar sig för en större omorganisering, medan den andra passar bättre vid mindre organisationsförändringar. Enkäten och intervjuguiden som använts i studien fungerar som verktyg i arbetsmetoden vid riskanalys.

Main title:Psykosocial arbetsmiljö och riskbedömning vid organisationsförändring på Stora Enso Skutskär
Authors:Enqvist, Ida
Supervisor:Hugosson, Mårten
Examiner:Hultåker, Oscar
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:75
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Riskanalys, Systematisk arbetsmiljöarbete, Psykosocial arbetsmiljö, Organisationsförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-371
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-371
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2011 06:18
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics