Home About Browse Search
Svenska


Lager, Sara, 2011. Survey of Fusarium species on yellow onion (Allium cepa) on Öland. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

It has been observed by both onion producers and a plant protection advisor on Öland (an island off the east coast of Sweden) that basal rot is the largest contributory factor to reduced onion quality and yield. Basal rot is mainly caused by species of Fusarium fungi. The aim of this study was to: a) investigate which species of Fusarium that can be found in onion produced on Öland, b) describe the symptoms caused by the different Fusarium fungi found and c) explore, through interviews with the onion producers on Öland, the mechanisms that may be involved in the observed increase in basal rot.

Onion bulbs (Allium cepa) were sampled on two occasions. In total 181 onions from 11 different fields were analysed. In addition, eight onion producers were interviewed. Tissue from the sampled onion bulbs were placed on water agar for fungal growth. The fungal isolates were sub-cultured, scraped and subsequently, DNA was extracted. The identification of the fungal species was performed with PCR amplification using species specific primers as well as amplification and sequencing of the ribosomal DNA segments of translation elongation factor (TEF) and internal transcribed spacer (ITS). The sequences were compared to reference species in order to identify any species of non-Fusarium, as well as Fusarium fungi present.

The result from the first sampling was that 63.3% of the onions were infected by F. oxysporum, 22.4% by F. redolens and 2.0% by Fusarium. sp., F. oxysporum and Trametes sp. co-occured in 2.0% of the onions and another 2.0% of the onions had a double infection of F. oxysporum and F. culmorum. The result from the second sampling showed that 18.9% of the onions were infected with F. oxysporum, 3.0% had a double infection of F. oxysporum and Penicillium sp., 0.8% had a double infection of F. oxysporum and Sclerotium cepivorum and 0.8% was infected with both F. oxysporum and bacteria.

The symptoms observed on the sampled onions in this study were basal rot starting at the basal plate and spreading up in the scales, resulting in discoloured and watery bulb tissue. This study observed that 35.7% of all onion bulbs determined to be infected with F. oxysporum were symptomless, both at the time of sampling and analysis.

This study suggests that the observed decline in onion quality and yield may be a result of shorter crop rotation periods, accumulation of chlamydospores in the soil and possibly the planting of infected bulb sets.

,

Både lökproducenter och en växtskyddskonsulent på Öland har iakttagit att basalröta är den största bidragande faktorn till försämrad lökkvalitet och minskad skörd. Basalröta orsakas framför av olika svamparter ur släktet Fusarium. Syftet med denna studie var att: a) undersöka vilka arter av Fusarium som kan hittas i löken på Öland, b) beskriva symptomen orsakade av de funna Fusarium arterna samt c) att genom intervjuer med ölandska lökodlare undersöka mekanismerna som kan vara involverade i den iakttagna ökningen av basal röta i lök.

Kepalök (Allium cepa) samlades in vid två tillfällen. Totalt analyserades 181 lökar från 11 olika fält och dessutom intervjuades åtta lökproducenter. En liten lökskiva från de insamlade lökarna placerades på vattenagar för att eventuell svamp skulle växa ut. Svampisolaten renodlades för att sedan skrapas för DNA extrahering. Identifieringen av svamparterna utfördes med PCR amplifiering med artspecifika primrar samt amplifiering och sekvensering av de ribosomala DNA segmentet av translation elongation factor (TEF) och internal transcribed spacer (ITS). Sekvenserna jämfördes med referensarter för att identifiera både Fusarium och andra svamparter.

Resultatet från första insamlingen visade att 63,3 % av löken var infekterad med F. oxysporum, 22,4 % med F. redolens, 2,0 % Fusarium sp., 2,0 % hade en dubbelinfektion med F. oxysporum och F. culmorum. I ytterligare 2,0 % av löken samexisterade F. oxysporum och Trametes sp. Resultatet från den andra insamlingen visade att 18,9 % av löken var infekterad med F. oxysporum, 3,0 % hade en dubbelinfektion med F. oxysporum och Penicillium sp., 0,8 % hade en dubbelinfektion med F. oxysporum och Sclerotium cepivorum samt att 0,8 % hade en dubbel infektion med både F. oxysporum och bakterier.

Symtomen på löken i denna studie var snarlika de som beskrivits i tidigare studier, det vill säga basalröta som börjar i basalplattan och som sprider sig upp i bladen vilket resulterar i missfärjad och vattnig lökvävnad. En intressant observation var att 35,7 % av lökarna i vilka F. oxysporum identifierats inte hade några symptom, varken vid insamlingen eller vid analys.

Studien pekar på att orsaken bakom den upplevda ökningen i försämrad lökkvalitet på Öland är resultatet av kortare växtföljd, ansamling av klamydosporer i jorden och eventuellt på grund av sådd med infekterad sättlök.

Main title:Survey of Fusarium species on yellow onion (Allium cepa) on Öland
Authors:Lager, Sara
Supervisor:Blixt, Eva and Funck Jensen, Dan
Examiner:Yuen, Jonathan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:onion (Allium cepa), Fusarium, Fusarium oxysporum, onion basal rot, Fusarium redolens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Plant diseases
Language:English
Deposited On:21 Jun 2011 07:36
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics