Home About Browse Search
Svenska


Paulsson, Niklas, 2011. Grey-sided vole and bank vole abundance in old-growth forest patches of different size and connectivity. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
456kB

Abstract

Vole populations in northern Scandinavia vary in cycles with peaks every third or fourth year as described by the National Environmental Monitoring Programme of small mammals (NEMP). Some vole species have declined in population numbers since the NEMP started in 1971, especially the grey-sided vole (Myodes rufocanus) which is nearly extinct in the forested region. Since small mammals are an important food source for several avian and mammalian predators, the decline in vole numbers is expected to have consequences for the whole food chain, especially if other vole species start to decline in numbers. This study tried to test the hypothesis that presence and abundance of M. rufocanus (a specialist species) and Myodes glareolus (a generalist species) can be predicted by patch size and connectivity of forest patches >60 years old with a minimum of 15% pine >100years old. I found no dependence on patch size or connectivity for either species, possibly due to too small sample size of forest patches. However, I did find a higher occurrence of M. rufocanus and abundance of M. glareolus in nature forests in this study compared to the situation in managed forests surveyed in the NEMP.

,

Sorkpopulationers bestånd i norra Skandinavien varierar kraftigt i cykler med toppar vart tredje eller fjärde år, som följs av Nationella Miljöövervakningens program för smådäggdjur (NMÖ). Vissa sorkarter har visat en tydlig nedgång i antal sedan NMÖ startade år 1971, detta gäller särskilt gråsiding (Myodes rufocanus) som är nästan helt försvunnen i det brukade skogslandet. Smådäggdjur utgör en viktig födokälla för flertalet rovfåglar och rovdäggdjur och minskningen kan förväntas ha konsekvenser genom hela födokedjan, särskilt om fler sorkarter börjar uppvisa en minskande trend. Denna studie syftade till att utreda möjligheten att förutspå förekomst och beståndsantal av M. rufocanus (en specialistart) och Myodes glareolus (en generalistart) genom att se på storlek och konnektivitet i skog >60år med minst 15% tall >100 år. Jag fann inget beroende av fläckstorlek eller konnektivitet hos någon av arterna, vilket kan bero på en för liten provstorlek, d.v.s. att för få skogsfläckar av varje kategori undersöktes.. Jag fann dock en signifikant högre förekomst av M. rufocanus och ett högre antal M. glareolus i naturskogar jämfört med den brukade skogen som används i NMÖ.

Main title:Grey-sided vole and bank vole abundance in old-growth forest patches of different size and connectivity
Authors:Paulsson, Niklas
Supervisor:Hörnfeldt, Birger and Magnusson, Magnus
Examiner:Edenius, Lars
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2011:5
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:grey-sided vole, bank vole, habitat patch size, old-growth forest, connectivity, population decline, environmental monitoring, boreal forest
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-364
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-364
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:English
Deposited On:27 Jun 2011 05:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics