Home About Browse Search
Svenska


Bexell, Richard, 2011. Hög fyllnadsgrad i timmerlagret : en fallstudie av Holmen Timbers sågverk i Braviken. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Holmen Timber har byggt ett nytt sågverk i Braviken, utanför Norrköping. Målsättningen är att såga 1 100 000 m3fub per år, i sågad form 550 000 m3SV (SV=sågad vara), till år 2013. För att utvärdera olika timmerplanslösningar har simuleringsverktyget Simsaw utvecklats. Med hjälp av programmet kan timmerflödet av ankommande timmer fram till sågen simuleras och dess effekter utvärderas.

Syftet med studien är att analysera utfallet av olika timmerplanskonstruktioner, där vältors antal och längder förändras för att hitta en lösning som skapar en hög fyllnadsgrad av timmerlagret. Vilket i sin tur kan skapa ett bra underlag för sågen att såga långa sågserier med få ompostningar som positiv följd. Även timmerplanslayouter där investeringar i vältstopp och utbyggnad av timmerplanen finns simulerade, samt Paybackberäkningar för dessa investeringar.

Resultaten tyder på att en mix av långa och korta vältor är att föredra framför bara en längd, när maximal volym ska lagras på timmerplanen. Ytterligare lagringskapacitet går att uppnå genom att kategorisera timmerplanen i områden. Längden av stockarna avgör i vilket område de placeras i. Ett område blir enbart för stockar som är 4,59 m och kortare och det andra området för stockar av längre mått. Därmed går det att skapa vältplatser med mindre bredd, som leder till att det totalt sett går att konstruera fler vältor på hela timmerplanen.

Den ekonomiska investeringskalkylen visar att en investering i utbyggnad av timmerplanen, jämfört med att köpa vältstopp till alla vältor, ger den kortaste återbetalningstiden.

Main title:Hög fyllnadsgrad i timmerlagret
Subtitle:en fallstudie av Holmen Timbers sågverk i Braviken
Authors:Bexell, Richard
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Elowson, Torbjörn
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:73
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Timmerhantering, Timmerplan, Sågverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-363
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-363
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2011 05:47
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page