Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Gustaf, 2011. Analysverktyget Stockluckan – fast eller rörlig postning?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens moderna barrsågverk finns två tillvägagångssätt för att mäta in och tudela stockar. Antingen ställs maskinerna om inför varje stock för att sågmönstret ska passa denna på bästa sätt och på så sätt få ut ett så högt värde som möjligt ur varje stock. Denna metod kallas ”rörlig postning”. Den andra metoden går ut på att dela upp stockarna i timmerklasser så att stockar av liknande dimensioner hamnar tillsammans och sågas efter varandra. Maskinerna ställs då inte om inför varje ny stock utan har samma inställning för hela timmerklassen. Metoden kallas ”fast postning” och har som fördel att avståndet mellan stockarna (fortsättningsvis kallat stockluckan) kan hållas nere eftersom maskinerna inte behöver utrymme för att ställa om sig. Fast postning innebär att det inte går att utvinna lika högt värde ur stockarna som vid rörlig postning, men produktionskostnaderna kan hållas nere då kostnaden för stockluckan minskas.

Traditionellt tillämpar sågverk en av de båda postningsmetoderna för all produktion. Syftet med detta arbete är att skapa en beräkningsmodell som kan hjälpa sågverken att utvärdera huruvida det är lönsamt att kombinera fast och rörlig postning. Förhoppningen är att programmet ska kunna hjälpa sågverk att analysera lönsamheten i postningsmetoderna och kunna dela upp dem på timmerklasser.

Genom att använda beräkningsmodellen tillsammans med sågverkets ordinarie postningsprogram kan en jämförelse mellan fast och rörlig postning göras. Användaren får fram vilka kostnader per kubikmeter sågad vara som de båda postningsmetoderna ger, produktionseffektivitet, produktivitet samt en jämförelse av olika timmerklasser för att kunna utvärdera vilka klasser som är mest lämpliga att förändra. Användaren kan med enkelhet göra en känslighetsanalys genom att ändra modellens ingående värden och få fram nya resultat.

Studien visar att olika postningssätt oftast lämpar sig bäst för olika klasser. Fast postning är bäst lämpad för klena dimensioner där produktionskostnaden (samtliga kostnader förutom råvarukostnad) utgör en stor del av kostnaden för sågad vara. Den lilla stockluckan som kan uppnås via fast postning kompenserar förlusterna för ett lägre utbyte.

Rörlig postning lämpar sig bäst vid grövre dimensioner där råvarukostnaden utgör en större del av den totala kostnaden, varpå det är av större vikt att producera med ett högt utbyte snarare än en liten stocklucka.

Main title:Analysverktyget Stockluckan – fast eller rörlig postning?
Authors:Carlsson, Gustaf
Supervisor:Nyinder, Mats
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:70
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Postning, Stocklucka, Utbyte, Sågverk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-295
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-295
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2011 11:25
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page