Home About Browse Search
Svenska


Kårmark, Jonas and Maringelli, Valter, 2011. Erosion vid dagvattendammar : litteraturstudie med inventering av 13 dagvattendammar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Vatten har alltid haft en stark dragningskraft på människan. De flesta uppfattar vatten som avkopplande och rogivande. I alla tider har dammar, fontäner och vattendrag utgjort en väsentlig del av landskapsarkitekturen. I våra dagar utgör dagvattendammarna ett tillskott i vår miljö, där syftet i första hand är att fördröja dagvatten. Denna funktion kombineras i många fall av önskan om att skapa rekreativa våtmarksområden som kan utgöra ett positivt inslag, särskilt i urban eller halvurban miljö, där tillgången till naturen saknas. När en damm projekteras måste projektören förhålla sig till de problem som erosionen medför och som betyder att dammens livslängd reduceras.
Vårt syfte med detta arbete är att försöka kartlägga olika sätt att utforma dagvattendammar utifrån olika förutsättningar och undersöka vilka material som har använts som erosionsskydd.
Vi har valt att utföra en inventering av 13 olika dagvattendammar för att uppfylla vårt syfte. Den föregås av en litteraturstudie där vi vill förklara grundläggande begrepp och teorier kring ämnet erosion. Under arbetets gång har vi samlat information kring dagvattendammar och sedan valt ut dem som både har vissa likheter och samtidigt väsentliga skillnader. Det kan gälla själva utformningen som är anpassad efter vissa behov och materialvalet.
Vid våra inventeringar har vi med kamera dokumenterat de iakttagelser vi funnit intressanta och relevanta. Till vår hjälp har vi haft de ritningar och det dokumenterade material som de olika kommuner vi varit i kontakt med, har delgivit oss. Personliga samtal med sakkunnig personal har varit behjälplig i flera fall där dokumenterade uppgifter saknats. Arbetet avslutas med en diskussion där vi försöker att behandla ämnet mer kritiskt och ge våra synpunkter och förslag där detta är relevant.

Main title:Erosion vid dagvattendammar
Subtitle:litteraturstudie med inventering av 13 dagvattendammar
Authors:Kårmark, Jonas and Maringelli, Valter
Supervisor:Huisman, Mark
Examiner:Persson, Jesper
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Erosion, Dagvattendammar, Erosionsskydd, Våtmarker, Släntbeklädnader
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-288
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-288
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Soil erosion, conservation and reclamation
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2011 10:21
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics