Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Karolina, 2011. Nötkött som smittkälla vid human toxoplasmos. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
198kB

Abstract

Toxoplasma gondii är en encellig parasit som kan orsaka livshotande sjukdom vid infektion av immunsupprimerade personer och skada fostret vid infektion av gravida kvinnor. Parasiten infekterar även livsmedelsproducerande djur som t ex nötkreatur och kan då ge upphov till infektiösa vävnadscystor som förekommer i bl a skelettmuskulatur. Detta gör konsumtion av kött till en viktig smittkälla, men vilken roll just nötkött spelar är inte klarlagt. Med anledning av detta har jag gjort en litteraturstudie avseende förekomsten av T. gondii hos nötkreatur.
Ett flertal studier av korrelationen mellan prevalensen av vävnadscystor och seropositivitet hos nötkreatur har granskats i denna litteraturstudie. Seroprevalensen hos naturligt exponerade djur varierar mellan 0 och 91 % medan prevalensen av vävnadscystor är betydligt lägre (0 – 10 %). Dessa skillnader mellan seroprevalens och påvisade parasiter skulle kunna bero på att nötkreatur efter en akut infektion inte utvecklar vävnadscystor i betydande utsträckning. De skulle också kunna bero på brister i metoderna som används: serologiska tester, bioassay (inokulering av prover i möss och katter) och PCR (polymerase chain reaction). Dessa möjliga orsaker diskuteras och slutsatsen blir att vävnadscystor i nötkött är ovanligt men i vissa fall kan förekomma i betydande mängder. Detta stödjer epidemiologiska studier som utpekar nötkött som en riskfaktor för human toxoplasmos.

,

Toxoplasma gondii is a unicellular parasite which is known to cause disease in immunosuppressed individuals and foetal damage in association with infection during pregnancy. The parasite also infects food-producing animals such as cattle and produces infectious tissue cysts in for example muscular tissue. This makes ingestion of meat an important route of infection, but the importance of beef in the epidemiology of the disease is yet to be assessed. For this reason my literature review concerns the prevalence of T. gondii in cattle.
A number of studies regarding the correlation between the prevalence of tissue cysts and seropositivity in cattle have been reviewed. The seroprevalence among naturally exposed animals vary between 0 and 91 %, while the prevalence of tissue cysts is considerably lower (0 – 10 %). The cause of these differences between seroprevalence and detection of the parasite could be that cattle don’t develop tissue cysts in significant amounts. The diverging results could also be due to deficiencies in the methods used in the studies: serological tests, bioassay (inoculation of the sample into mice or cats) and PCR (polymerase chain reaction). Possible hypotheses are discussed and it is concluded that tissue cysts in beef are rarely found but could in some cases exist in significant amounts. This supports epidemiological studies pointing to beef as a risk factor for human toxoplasmosis.

Main title:Nötkött som smittkälla vid human toxoplasmos
Authors:Karlsson, Karolina
Supervisor:Gustafsson, Camilla
Examiner:Mona, Fredriksson
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:33
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Toxoplasma gondii, toxoplasmos, nötkött, vävnadscystor, prevalens, serologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-246
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-246
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2011 12:28
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics