Home About Browse Search
Svenska


Agné, Lovisa, 2011. Vilken betydelse har vilda djur för smittspridning av Neospora caninum?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
135kB

Abstract

Neospora caninum är en relativt nyupptäckt intracellulär protozo som kan orsaka sjukdomen neosporos hos framför allt nötkreatur och hundar. Antikroppar mot parasiten har hittats hos en mängd olika djurslag i naturen, men vilken roll den vilda faunan spelar i parasitens epidemiologi är inte helt känd. Det har gjorts få seroprevalensstudier av Sveriges vilda fauna men resultaten från dessa tyder på att N. caninum inte är någon utbredd smitta i Sveriges natur. I andra länder är parasiten mer vanligt förekommande. I Spanien och Nordamerika har man påvisat antikroppar mot N. caninum hos många olika djurslag, och hos vissa av dem var seroprevalensen relativt hög. Man anser det därmed troligt att N. caninum överförs mellan olika vilda djur i en sylvatisk cykel. Vidare har experimentella studier visat att N. caninum kan överföras horisontellt mellan vilda och domesticerade djur. DNA-analyser av parasiter från vilda respektive tama djur tyder likaså på att detta kan ske. Epidemiologiska studier har visat att kontakt mellan vilda hunddjur och nötkreatur ökar seroprevalensen av N. caninum hos nötkreaturen. Även seroprevalens hos vilda hjortdjur ökar vid ökad kontakt med domesticerade djur.

,

Neospora caninum is a recently discovered protozoa that may cause neosporosis mainly in cattle and dogs. Antibodies against the parasite have been found in a wide range of animal species, but the precise role of wildlife in the parasites epidemiology is not fully understood. Few studies of seroprevalence in Swedish wildlife have been made, but the results from these indicate that N. caninum is not widely spread in Sweden. In various other countries the parasite is more common, and in Spain as well as in North America it is believed that N. caninum may be transmitted in a sylvatic cycle. Furthermore, experimental studies have shown that N. caninum can be transferred between wildlife and domestic animals. DNA-analysis of parasites from wild and domestic animals indicates that this occurs as well. Epidemiological studies have shown that contact between wild canids and cattle increases the risk of seropositivity against N. caninum in cattle, and likewise that the seroprevalence in wild deer increases with increased contact with domestic animals.

Main title:Vilken betydelse har vilda djur för smittspridning av Neospora caninum?
Authors:Agné, Lovisa
Supervisor:Lundén, Anna
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:76
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Neospora caninum, smittspridning, smittöverföring, domesticerade djur, vilda djur, seroprevalens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-250
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-250
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2011 13:19
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics