Home About Browse Search
Svenska


von Oelreich, Carl, 2011. Strategier för bevarandet av natthimlens synlighet : en diskussion om motiv & åtgärdsförslag i ett antal internationella strategidokument. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ljusförorening är ett relativt modernt fenomen som allt mer påverkar tillgången till en stjärnklar natthimmel. Det finns en mängd olika internationella organisationer som arbetar för att minska ljusföroreningar och för att bevara natthimlens synlighet, bland andra International Dark-Sky Association, Royal Astronomical Society of Canada och Starlight Initiative. I den här uppsatsen undersöker jag ett antal strategiska dokument genom textanalys, för att analysera deras huvudsakliga motiv till förändringar och för att få en överblick över vilka sorters åtgärder som dessa organisationer föreslår. De analyserade dokumenten är Astrolabs Practical Guide for Lighting, Dark Sky Societys Guidelines for Good Exterior Lighting Plans, International Dark-Sky Associations Practical Guide, Royal Astronomical Society of Canadas Dark Sky Guidelines, Patersons Sark – Dark Sky Island Lighting Management Plan, Flagstaff Dark Skies Coalitions Lighting Tips, Starlight Initiatives Defence of the Night Sky and the Right to Starlight och Narisda och Schreuders Light Pollution Handbook. Studien visar att de övergripande motiven som anges i de olika strategierna kretsar kring ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för bevarandet av natthimlens synlighet. De vanligast förekommande åtgärderna som strategierna presenterar är att arbeta med ljussättning, framförallt för att undvika onödigt spill av ljus som skapar ljusföroreningar, men också genom att inrätta olika sorters reservat där natthimlen värnas och särskilt förvaltas. Uppsatsen utmynnar i en diskussion om strategiernas användbarhet och hur en strategi för minskad ljusförorening skulle kunna översättas och tillämpas för de förhållanden som råder i Sverige.

,

Light pollution is a modern phenomenon that is increasingly limiting the availability of a night sky full of stars. There is a variety of international organisations working for the reduction of light pollution and for the conservation of the night sky, like the International Dark-Sky Association, the Royal Astronomical Society of Canada and the Starlight Initiative. In this paper I study a selection of strategic documents through text analysis, to explore their main motives for change and to get an overview of the kind of measures that these organisations suggest. The analysed documents are Astrolab's Practical Guide for Lighting, Dark Sky Society's Guidelines for Good Exterior Lighting Plans, International Dark-Sky Association's Practical Guide, Royal Astronomical Society of Canada's Dark Sky Guidelines, Paterson's Sark – Dark Sky Island Lighting Management Plan, Flagstaff Dark Skies Coalition's Lighting Tips, Starlight Initiative's Defence of the Night Sky and the Right to Starlight and Narisda and Schreuder's Light Pollution Handbook. This study shows that the main motives for the conservation of the night sky that are presented in the strategies are of economic, social and ecologic nature. The most common measures presented in the strategies concern working with lighting, mainly to reduce the spill light that creates light pollution, but also by establishing reserves where the night sky is protected and conserved. This paper concludes with a discussion around the usability of the strategies and how a strategy for the reduction of light pollution can be translated and applied to local conditions in Sweden.

Main title:Strategier för bevarandet av natthimlens synlighet
Subtitle:en diskussion om motiv & åtgärdsförslag i ett antal internationella strategidokument
Authors:von Oelreich, Carl
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:natthimmel, ljusföroreningar, strategi, guide, hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-222
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-222
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2011 11:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics