Home About Browse Search
Svenska


Fogelfors, Lovisa, 2011. Scilla-släktets användningsmöjligheter i Sverige : med utgångspunkt i ståndort, egenskaper och historia. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

This study investigates the main question “How can the small, blue spring bulb genera Chionodoxa, Puschkinia and Scilla be used in Swedish outdoor settings, with main focus on the genus Scilla?” This is done by answering four sub-questions: Which of these Scilla-species are hardy in Sweden? Which are their characteristics and habitats? What does their history of application look like? What is commercially available today? The aim of the work has been to make a survey of hardy and available Scilla-species, their character-istics, field of application and history. The purpose is to create a tool in the work with geophytes in different outdoor settings in Sweden, and to contribute to the discussion of new fields of application for bulb plants, such as Chionodoxa, Puschkinia and Scilla.
The questions are answered through literature studies and discus-sions with knowledgeable persons in the field. First, an investigation and a survey of Scilla-species hardy and commercially available in Sweden, will be presented, where information of appearance, charac-teristics, habitats, varieties and historical and present application of the species will be found. With this background, a discussion around all the questions, today’s use and also new fields of application, has been carried through.
The conclusions made from this study, are that there are today 15 Scilla-species commercially available and hardy for the Swedish climate. These species can be divided into two groups, one group for half-shady and semi-humid locations, as well as one for sunny and dry locations, but their characteristics are so different so they could be used in many different settings. Historically, the species have been used in principle as they are today; the difference lies in which species that is popular.

,

Denna uppsats undersöker huvudfrågeställningen ”Hur kan de små, blå vårlökssläktena Chionodoxa, Puschkinia och Scilla användas i svenska utemiljöer, med huvudfokus på Scilla-släktet?” Detta under-söks genom att svara på fyra underfrågeställningar: vilka av Scilla-arterna är härdiga i Sverige? Vilka är deras egenskaper och ståndor-ter? Hur ser deras användningshistoria ut? Vad är kommersiellt till-gängligt idag? Målet med arbetet har varit att göra en kartläggning över härdiga och tillgängliga Scilla-arter, deras egenskaper, använd-ningsområden och historia. Syftet är att skapa ett verktyg i arbetet med geofyter i olika utemiljöer i Sverige, samt bidra till diskussio-nen kring nya användningsområden för lökväxter som Chionodoxa, Puschkinia och Scilla.
Frågeställningarna besvaras genom litteraturstudier och samtal med kunniga personer inom områdena. En undersökning och kartlägg-ning av de Scilla-arter som är härdiga i Sverige samt kommersiellt tillgängliga kommer först att presenteras, där uppgifter om arternas utseende, egenskaper, ståndorter, sorter och historiska användning kommer hittas. Utifrån det har det sedan förts en diskussion kring samtliga frågeställningar, dagens användning samt möjliga använd-ningsområden.
De slutsatser som har dragits i uppsatsen är att det idag finns 15 stycken härdiga och kommersiellt tillgängliga Scilla-arter för svenskt klimat. Dessa arter kan delas in i två grupper, en för halvskuggiga och friska lägen och en för soliga och torra lägen, men deras egen-skaper är olika varandra så de skulle kunna användas i många olika sammanhang. Historiskt sett så har arterna används i princip som de görs idag, skillnaden ligger i vilka arter som är populära.

Main title:Scilla-släktets användningsmöjligheter i Sverige
Subtitle:med utgångspunkt i ståndort, egenskaper och historia
Authors:Fogelfors, Lovisa
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Öxell, Cecilia
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Scilla, Puschkinia, Chionodoxa, de små blå, vårlök, lökväxt, geofyt, användning, historia, egenskaper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-231
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-231
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant taxonomy and geography
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2011 07:19
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics