Home About Browse Search
Svenska


Björk, Linnéa, 2011. Möllevångstorget : en fallstudie utifrån två platsteorier. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

We are daily using the public space to move throughout the city. The public space is an important part of our city and it’s where a lot of social activities occur and a lot of different events take place. The outdoor environment in the city should offer the residents nice and varying places for staying. In this essay I will try to understand how the physical environment works and how people moves and behave in the public space. The purpose of this assignment is to explore if two theories are useful as tools for understanding a place. Möllevångstorget in Malmö will represent the public space throughout this operation. The
case study contains literature studies about the theories and an observation of the square. The square has been observed during two days at different times throughout the day. The results of the case study indicate that weather and other influences from the environment has a great impact on us and our behavior in public space. The results also indicate that there are passages over the square that is more frequently used than others. One significant passage goes straight across the square, in a diagonal. One of the good aspects by using theories to understand a place is that they can help you discover events that you otherwise wouldn’t consider as an happening at all. The interaction between people and physical environment is strong and it’s important for a Landscape Architect to
achieve an understanding for this connection.

,

Vi använder oss alla dagligen av den offentliga miljön för att förflyttar oss genom staden. Den offentliga miljön är en viktig del av vår stad och det är här många sociala möten
uppstår och olika aktiviteter utspelar sig. Utemiljön i staden ska ge invånarna trevliga och varierande platser att vistas kring. I detta arbete kommer jag att söka en förståelse för hur det fysiska rummet fungerar och hur vi människor rör och beter oss i det offentliga rummet. Syftet med arbetet är att utforska om två platsteorier är användbara som redskap för att öka förståelsen för en plats och i sin tur för det offentliga rummet. Målet med arbetet
är att utföra en fallstudie av ett torg, i detta fall Möllevångstorget, utifrån de två platsteorierna. Möllevångstorget i Malmö kommer att representera den offentliga miljön, dess aktivitet och funktion, genom hela arbetet. I fallstudien ingår litteraturstudier av de två
platsteorierna och observation av torget. Observationerna har utförts under två dagar och vid olika tidpunkter för att få en förståelse för torgets händelser och aktiviteter under olika tider på dygnet. Resultatet av fallstudien tyder på att väderförhållanden och andra aspekter i omgivningen har stor påverkan på hur vi uppehåller oss på en plats och var vi väljer att röra oss. Resultatet visar också tydligt att det finns rörelsestråk som är mer populära än andra. Ett tydligt stråk som uppmärksammats är en diagonal rörelse över torget. Att använda sig av platsteorier för att studera en plats leder till fler infallsvinklar som gör det möjligt att upptäcka händelser på torget som man annars aldrig hade uppmärksammat. Samverkan mellan människor och fysisk miljö är stark och våra beteenden uppstår ofta utifrån en koppling till något materiellt i vår omgivning. Eftersom denna samverkan är så pass intensiv är det viktigt för en landskapsarkitekt att förstå hur vi människor agerar på olika platser.

Main title:Möllevångstorget
Subtitle:en fallstudie utifrån två platsteorier
Authors:Björk, Linnéa
Supervisor:Nordius, Arne
Examiner:Qviström, Mattias
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:territorium, det offentliga rummet, gestaltning, samverkan, beteende, rörelse, Möllevångstorget, torg, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-212
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-212
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2011 06:27
Metadata Last Modified:06 Oct 2012 17:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics