Home About Browse Search
Svenska


Seligsohn, Dinah, 2011. Spontaneous tumour regression. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
371kB

Abstract

Complete tumour regression is the optimal outcome of cancer therapies. There are however types of tumours that naturally regress. Most of these are benign, dermatological and have an early onset in life. This literature study aims to elucidate the mechanisms behind spontaneous tumour regression. In Libechov Melanoblastoma-Bearing minipigs, an animal-model specifically bred to develop malignant melanoma, the tumours usually involute within three months. This has been proven to be the effect of a lymphocytic infiltrate, predominated by cytotoxic T-cells. An epidermotropic myeloid tumour of Langerhans cell origin, frequently seen in young dogs, is called histiocytoma and is known to have a very brief proliferation followed by a quick remission. The involuting process is due to extensive lymphoid infiltrate. In hemangioma, rapid growth of the tumour is followed by a regressing stage that has been linked to apoptosis, possibly induced by mast cells. As in the case of hemangioma, infantile mastocytomas are known to regress before the child reaches puberty. The series of events behind the remission remains poorly investigated, but is thought to be connected to increased apoptosis of tumour cells. Another self-involuting tumour of the skin is the virus-induced papilloma, which self-keratinizes to oblivion. The infected cells become terminally differentiated and thus lose their ability of mitosis. There appears to be no overall explanation as to why and how spontaneous tumour regression occurs, but different types of tumours seem be unique from one another.

,

Målet med cancerbehandling är en total tillbakagång av den maligna tumören. Det finns dock dokumenterade cancerfall där hela tumören gått i regress utan att behandling satts in. På den benigna sidan finns tumörtyper där spontan tumörregression är ett välkänt faktum. Gemensamt för de flesta av dessa är att de är lokaliserade till huden samt att de ofta bildas tidigt i livet. Denna litteraturstudie syftar till att utreda bakomliggande mekanismer till spontan tumörregression. Melanoblastom-bärande Libechov-minigrisar är en försöksdjursmodell speciellt framtagen för att studera patogenes och regression av malignt melanom. Djuren utvecklar maligna tumörer inom tre månader post partus, vilka sedan går i regress inom kort. Man har i studier visat att detta beror på att tumörcellerna stöts bort av grisarnas immunförsvar. En liknande mekanism har påvisats i kutant histiocytom, vilket ofta drabbar unga hundar. I båda fallen drivs tumörregressionen av ett T-cellsdominerat immunsvar huvudsakligen bestående av cytotoxiska T-celler. Infantilt hemangiom är en annan tumör som går tillbaka spontant. I studier har detta visats bero på en ökad apoptos av tumörcellerna och en del resultat indikerar att mastceller är den inducerande faktorn. Precis som i hemangiom tros apoptos vara en förklaring till att infantila mastocytom går i regress. Terminal differentiering är den bakomliggande orsaken till varför virus-inducerade papillom så småningom tillbakabildas. När cellerna blir slutgiltigt differentierade förlorar de sin förmåga att dela sig och blir tillslut keratiniserade och dör. Det verkar inte gå att hitta en generell förklaring till varför en del tumörer går i spontan regression. De fall som finns skildrade i litteraturen uppvisar vitt skilda mekanismer.

Main title:Spontaneous tumour regression
Authors:Seligsohn, Dinah
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Fredriksson , Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:34
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:spontan tumörregression, tillbakabildning, tumör, immunförsvar, spontaneous tumour regression, involution, remission, tumour, immune system
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-167
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-167
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:English
Deposited On:30 May 2011 08:55
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics