Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Josefin, 2011. Var finns rehabiliteringsskogen? : hur preferens och upplevelse av skogsmiljö kan användas för att återfinna rehabiliteringsskogen på landskapsnivå . Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Utmattningssyndrom har blivit ett allt vanligare problem i Sverige. Rehabilitering kan hjälpa de drabbade tillbaka till ett välfungerande privat och arbetsliv. Rehabilitering med hjälp av naturen är en behandlingsform som blivit allt mer vanligt förekommande. I ett pågående forskningsprojekt där personer med utmattningssyndrom besöker olika skogsmiljöer i rehabiliterande syfte, är målet är att ta reda på om skogen, utan inblandning av annan rehabilitering, har en positiv inverkan på mental återhämtning. Under en tre månaders period gjorde utmattningsdeprimerade personer återkommande besök i olika skogsmiljöer. I examensarbetet undersöktes om personerna med utmattningssyndrom hade en preferens avseende skogsmiljö vid rehabilitering och varför det i så fall valt de specifika miljöerna. Skogsmiljöerna som främst valdes var öppna, ljusa och rymliga skogar som kändes trygga. De mest besökta miljöerna var skogen vid sjön, hällmarken med enstaka träd, tallskogen och granskogen, alltså tämligen vanligt förekommande skogsmiljöer. Utifrån deltagarnas val och upplevelse av skogsmiljöerna och dess skogliga data skapades kriterier för respektive miljö. De skogliga kriterierna användes därefter för att söka ut liknande miljöer i Västerbottens län. Det ökade intresset för rehabilitering i skogsmiljö kräver kunskap om vilken typ av skogar som är lämpliga för ändamålet. Dels för att de bäst lämpade skogarna ska kunna användas men även för att underlätta den skogliga planeringen, vilket möjliggör planering för såväl virkesbruk som för skogsbruk med sociala värden på landskapsnivå. Att lokalisera skogsmiljöerna som denna studie gjort visar på en metod som kan användas för att lokalisera rehabskogsmiljöer men även skogar med andra sociala värden. Givetvis bör metoden utvecklas och ett större dataunderlag bör användas för att säkert kunna fastställa skogliga kriterier och val av skogsmiljö.

,

In Sweden, the number of people suffering from a Burnout Syndrome has increased in the past years. Rehabilitation is crucial for those affected by this condition in order to facilitate their return to a functioning social and working life. The interest of rehabilitation with the help of nature is increasing. In an ongoing project based on rehabilitation in a forest setting the purpose is to evaluate if the forest, when not combined with other forms of rehabilitation, has any positive effects on mental recovery. In that study the participants visited a number of different forest type areas during a three months period. This master thesis evaluates if people with burnout syndrome had any specific forest type preference. These forest types that where reportedly chosen due to their spaciousness, their light or because they offered a feeling of safety. The four most preferred areas; the forest by the lake, the forest on the rock outcrops, the pine dominated forest and the spruce dominated forest. Criteria for the preferred forest types where set with the consideration of the participants words and choices and the forest data from each forest type. Subsequently areas with similar characteristics were located in the area of Västerbottens County. Due to the increased interest in rehabilitation in forests, knowledge about what kind of forest type would work best is needed. Knowledge about what forest types are best suited and why will be useful in forestry planning because it enables management planning of both forest production and social values. Being able to locate rehabforests, in the way this master thesis has, will markedly facilitate the seeking of rehabforest. Naturally more research based on a larger amount of data is needed to accurately determine the forest criteria of the types of forests the sufferers of burnout syndrome mostly prefer.

Main title:Var finns rehabiliteringsskogen?
Subtitle:hur preferens och upplevelse av skogsmiljö kan användas för att återfinna rehabiliteringsskogen på landskapsnivå
Authors:Lundberg, Josefin
Supervisor:Dolling, Ann and Lundell, Ylva
Examiner:Hallsby, Göran
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2011:5
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Rehabilitering, stress, GIS, Rehabilitation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-178
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-178
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:31 May 2011 12:22
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics