Home About Browse Search
Svenska


Hellstadius, Jerker, 2011. What factors correlates with the use of game meat, wild fish, berries and mushroom in Swedish households : urban vs. rural areas. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
385kB

Abstract

This study was made to see too what extent Swedes uses consumptive resources such as berries and mushrooms, game meat and meat from fish in their household on a yearly basis. I have also looked into the difference between rural and urban areas in Sweden. Further aim was to determine what factors that correlates with the participation in berry and mushroom picking and the use of game and fish meat within the household. The study was conducted in form of a mail survey that was sent to randomly chosen persons in every municipality in the six northern most counties in Sweden and in the county of Stockholm. In addition a sample was sent to randomly chosen persons on a national level.
The results showed there is a difference in use between rural and urban areas in Sweden in all 4 investigated consumptive resources. Factors that correlated with berries and mushroom picking was age and access to a summer cottage. Factors significant correlated with use of game meat were sex, education and access to a summer cottage. Also for the consumption of fish access to summer cottage showed a significant correlation as well as education, sex and age. The differences between rural and urban areas is most likely due to the higher access of good conditions for berries and mushrooms in rural areas, the more available forestland and less competition due to the low amount of inhabitants. For the consumption of fish it is most likely due to better access to good fishing waters in rural areas. Another important factor that influences to what extent a household uses consumptive resources in their household is the social bond that thighs you to using this resource in a higher extent in rural areas than urban areas. You are more likely to know somebody that usually picks berries and mushroom, fish or hunt in their spare time in a rural area and therefore might learn and introduce you to that activity. Summer cottage showed a significant correlation to all of the consumptive resources and this is probably because you get closer to good habitats with high productivity of berries and mushrooms. This factor also provides better access to good fishing waters and good connections with the local people that might give you valuable fishing tips. Finally it might also provide you with hunting possibilities if you would like that. The positive and significant correlation with age for both picking berries and mushrooms and fishing indicates that older people are more likely to conduct these activities. The effect of sex on the use of fish and game meat both provided by someone within the household and not, shows that males are more likely to hunt and fish. Education is another factor that affects those consumptive resources and my result showed that lower levels of education have a positive correlation with hunting and fishing. My results also showed that males are more likely to hunt and fish and provide their households with meat. Income did not have any effect on the studied consumptive resources directly but it does affect if you have a summer cottage or not which in turn affects all of the consumptive resources that was studied.

,

Rapport behandlar i vilken utsträckning Svenskar årligen utnyttjar konsumerbara resurser så som bär och svamp, viltkött och fisk i hushållet. Jag har också studerat skillnaden mellan städer och landsbygden i Sverige. Vidare har jag också försökt urskönja vilka faktorer som påverkar om man deltar i bär och svamp plockning och i användandet av vilt och fisk kött i hushållen. Studien utfördes i form av en brevundersökning som skickades ut till slumpvis utvalda personer i alla kommuner i de sex nordligaste länen i Sverige samt i Stockholmslän. Jag skickade också ut till slumpvis utvalda personer på en nationell nivå.
Resultaten indikerar att det finns en viss skillnad i utnyttjandet av alla de förbrukningsbara resurserna mellan folk på landsbygden och folk i städerna. Faktorer som samvarierar med bär- och svampplockning är tillgång till sommarstuga och ålder. För utnyttjandet av viltkött så är det tillgång till sommarstuga, utbildning och kön som är de signifikanta faktorerna. Även för fisk så har tillgång till sommarstuga en signifikant roll tillsammans med utbildning, kön och ålder. Det är troligt att skillnaderna mellan landsbygden och städerna till stor del beror på den större andelen bra och tillgängliga habitat för bär och svamp på landsbygden, den större andelen tillgängliga skogsområden på landsbygden samt den mindre konkurrensen på grund av ett lägre invånarantal. För fisk är det troligtvis närheten till bra fiskevatten som påverkar i stor utsträckning. En annan avgörande faktor som påverkar i vilken utsträckning ett hushåll utnyttjat förbrukningsbara resurser är förmodligen det sociala bandet som knyter en till att använda förbrukningsbara resurser i högre utsträckning på landet än i städerna. På landsbygden är det en större chans att du känner någon som brukar plocka bär eller svamp, fiska eller jaga på fritiden och via det kan du bli introducerad och lära dig den aktiviteten. Tillgången till en sommarstuga visade en signifikant samvariation med alla förbrukningsbara resurser som jag har kollat på och det kan förmodligen ha något att göra med det faktum att en sommarstuga på landet ger dig en bättre tillgång till skogsområden med utmärkta habitat och hög produktion av bär och svamp. En sommarsuga på landet ger dig också närheten till fina fiskevatten och du kan få bra kontakt med det lokala folket som kan komma med tips om fina fiskevatten och de kan också leda till jaktmöjligheter i fall man skulle vilja det. Den positiva och signifikanta ålderskorrelationen för både bär- och svampplockning och fiske visar att det är mer troligt att äldre personer ägnar sig åt dessa aktiviteter. Effekten av kön på utnyttjandet av fisk och viltkött antingen från någon inom hushållet eller inte visar att män i större utsträckning jagar och bidrar med kött till hushållet. Utbildning är en annan faktor som påverkar dessa förbrukningsbara resurser och mina resultat visar att lägre utbildning hade en positiv korrelation till jakt och fiske. Inkomst å andra sidan hade ingen direkt påverkan alls på de resurser jag studerat men däremot så påverkar inkomst i vilken utsträckning man äger en sommarstuga vilket i sin tur på verkar alla mina studerade resurser.

Main title:What factors correlates with the use of game meat, wild fish, berries and mushroom in Swedish households
Subtitle:urban vs. rural areas
Authors:Hellstadius, Jerker
Supervisor:Ericsson, Göran
Examiner:Sandström, Camilla
Series:Examensarbete i ämnet biologi / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2011:2
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:urban, rural, berries, mushroom, game meat, fish, correlation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-164
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-164
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Home economics, industries and crafts
Language:English
Deposited On:26 May 2011 13:27
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics