Home About Browse Search
Svenska


Wikstrand, Anna, 2011. Lymfocytär tyroidit hos hund (clt) : genetik, patogenes, histologi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
258kB

Abstract

Hypotyreoidism är en vanlig endokrin sjukdom hos hundar. Den orsakar nedsatt livskvalitet i form av utbredda symptom från flera olika organsystem och sjukdomen kräver livslång medicinering. En orsak till hypotyreoidism är Canine Lymphocytic Thyroiditis (CLT), en autoimmun sjukdom som står för ett stort antal av sjukdomsfallen hos hund. Mycket talar för att utvecklandet av sjukdomen har en ärftlighetskomponent eftersom den uppträder i mycket hög frekvens inom vissa raser medan det är en tämligen ovanlig åkomma inom andra raser. Studier av hundpopulationer har visat på en genetisk koppling mellan CLT och gener för Dog Leukocyte Antigen II (DLA II) hos vissa raser. DLA II, även kallat Major Histocompatibility Complex II (MHC II), kan vara en predisponerande faktor för autoimmun sjukdom hos inavlade populationer som rashundar. Patogenesen är hos hund ännu inte säkerställd men studier visar att B-celler samt CD8+- och CD4+ T-celler är involverade och ger upphov till immunoglobulin G (IgG) autoantikroppar och ett cellmedierat svar. I CLT kan autoantikroppar uppstå mot flera strukturer i tyroidea. Autoantikroppar mot tyroglobulin är det vanligaste serologiska fyndet hos hundar med CLT medan autoantikroppar mot tyroidperoxidas, tyroxin (T4) och triiodotyronin (T3) är mindre vanligt. Autoantikroppar mot tyroglobulin ses som en tidig indikation på CLT då de avtar i ett senare stadie av sjukdomen. Histologiskt kan man se att CLT är en inflammatorisk och progressiv sjukdom som slutligen leder till en fibrös omvandling av tyroidea med endast ett fåtal inflammatoriska celler.

,

Hypothyroidism is a common endocrine disorder in dogs. The lack of thyroid hormone causes a diversity of symptoms from different organ systems, which will lead to a decreased quality of life as well as lifelong medical treatment. Canine Lymphocytic Thyroiditis (CLT) is an autoimmune cause of hypothyroidism and it represents a large part of the total cases in dogs. There is a belief that the cause of CLT might have a genetic component, since the disease occurs in high frequency in some breeds while it is rare in others. Studies of different breeds has connected CLT with the gene for Dog Leukocyte Antigen II (DLA II). DLA II, also known as Major Histocompatibility Complex II is a protein complex that can be a predisposing factor among inbred populations such as pure-bred dogs. The pathology in dogs is still uncertain but studies have shown that CD4+- and CD8+ T-cells are involved and the immune response leads to both immunoglobulin G (IgG) autoantibodies and a cellmediated answer. Autoantibodies are generated against several thyroid structures, the most common findings are autoantibodies against thyroglobulin while autoantibodies against thyroidperoxidase, thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) are more uncommon. Autoantibodies against thyroglobulin is seen as an early sign of CLT, but the levels of autoantibodies is not constant and will decrease in the end-stage of the disease. The histological appearance of the thyroid reveals an inflammatoric and progressive disease that eventually will lead to a fibrous change of the thyroid with only a few scattered inflammatory cells.

Main title:Lymfocytär tyroidit hos hund (clt)
Subtitle:genetik, patogenes, histologi
Authors:Wikstrand, Anna
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:57
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:CLT, lymfocytär tyroidit, hypotyroidism, autoimmun, DLA, tyroglobulin, autoantikroppar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-163
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 May 2011 12:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics