Home About Browse Search
Svenska


Bergkvist, Jenny, 2011. Planteringar anpassade för stadsmiljö : med förslag på växter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Staden, en miljö där människan över decennier har satt sina spår. De förändringar vi har tvingat på städerna har gjort att klimatet där kan variera kraftigt inom ett litet geografiskt område. Ofta finns det flera artificiella faktorer som t.ex. varmluftsutsläpp och gatubelysning som inte kan återfinnas i en naturlig miljö. Detta påverkar ståndortsförutsättningarna i en rabatt och bidrar till att det i många fall skapas väldigt extrema miljöer.
Vad innebär då det här för stadens planteringar? Jo, ofta möter man en rabatt som ser både trist och gles ut. Ett fenomen som många gånger beror på att den inte har anpassats till de förutsättningar som finns på platsen. Lösningen med att föra in perenner och ståndortsanpassa dem kan tyckas självklar. Men hur går man egentligen till väga rent konkret för att göra det? Ur detta föddes syftet med arbetet. Att undersöka några av stadens ståndorter och utreda vilket växtmaterial som kan trivas i denna miljö, för att på så vis minska behovet av skötsel.

Informationen till det här arbetet har framför allt byggts på intervjuer. Dessa intervjuer genomfördes utifrån en intervjumall. Litteraturen som fanns att tillgå inom det här området var mycket begränsad, därför användes den till bakgrunden och som ett komplement till intervjuerna. Personerna som tillfrågades för intervjuerna har alla gedigna kunskaper och erfarenheter eftersom de har arbetat med den här typen av planteringar länge.

Intervjuerna resulterade i en omfattande diskussion kring ämnet med konkreta förslag på hur man bör och inte bör gå till väga för att skapa en fungerande ståndortsanpassad plantering. Arbetet är avgränsat till det svenska klimatet och tre olika typer av ståndorter: torra soliga miljöer, skuggiga miljöer och hårdjorda miljöer.
I arbetet finns det tre tabeller med förslag från intervjupersonerna på perenner som trivs i respektive ståndortsmiljö.

De slutsatser som intervjuerna gav resulterade i en punktlista med fyra områden, växter, växtbäddar, skötseln samt anläggningsarbete. De är särskilt viktiga att tänka på för att uppnå ett bra resultat när en ståndortsanpassad rabatt ska anläggas. Dessutom krävs det både organisering och kunskap kring arbetet för att lyckas med den här typen av plantering. Min förhoppning är att det här arbetet ska fungera som inspiration och en källa till ny kunskap för de som funderar på att anlägga en rabatt som är bättre rustad för miljöförändringarna.

Main title:Planteringar anpassade för stadsmiljö
Subtitle:med förslag på växter
Authors:Bergkvist, Jenny
Supervisor:Gustafsson, Eva-Lou and Lorentzon, Kenneth
Examiner:Svensson, Karin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:Perenner, rabatter, växtbädd, anläggning, skötsel, stadsmiljö, ståndort, Peter Gaunitz, Stefan Lagerqvist, Stefan Mattson, Maria Sundell-Isling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-148
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-148
Language:Swedish
Deposited On:23 May 2011 09:44
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics