Home About Browse Search
Svenska


Ovesen, Louise, 2011. Granulosacelltumörer och dess endokrina påverkan på ston. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
322kB

Abstract

2,5% av alla tumörsjukdomar som drabbar ston är granulosacelltumörer eller granulosa-thecacelltumörer. Tumörerna är hormonproducerande och påverkar även hormonutsöndringen i andra endokrina organ. Med en påverkan på brunstcykeln och temperament hos hästen kan de utgöra ett stort problem för hästägaren och hästarna inkommer ofta till klinikerna med just dessa problem. Det är först då som tumören upptäcks. En ökad utsöndring av inhibin påverkar FSH produktionen som sjunker under normalt. Den äggstock som ej är tumörpåverkad blir då atrofisk och ingen follikelutveckling sker. En minskad FSH produktion påverkar även aromatas-enzymkomplexet i granulosacellerna vilket gör att ingen aktivering av detta sker. Eftersom aromataskomplexet inte aktiveras ses inte en lika stor omvandling av testosteron till östrogen som annars normalt skulle ha setts hos friska hästar. En ökad testosteronproduktion påverkar hästarnas temperament och de blir aggressiva samt svårhanterliga. Efter kirurgisk avlägsning av tumören ses oftast en återgång till normalt beteende och efter en tid ses ofta även normal brunst. Det är viktigt att förstå hur hormon produceras av tumörerna och varför de har stor inverkan på hästarna för att ställa diagnos och inte feltolka symptom.

,

2,5% of all tumours that affect mares are granulosa cell tumours and granulosa theca cell tumours. The tumours produce hormones and also affect hormone production in other endocrine organs. The effect on the mares usually manifest as prolonged anestrus and intermittent estrus, but also as aggressive behaviour and temperamental changes. This can present a big problem for owners and horses usually come in to clinics because of these issues. This is when the tumours are first detected. An increased production of inhibin affects the secretion of FSH which decreases to levels under what is considered normal. The normal ovary becomes small and inactive as a consequence of no FSH stimulation. FSH activates the aromatase enzyme complex in the granulosa cells which is required for conversion of testosterone to estrogen. Since very little FSH is present, this activation and conversion will not happen to the same extent as normal. An increased testosterone concentration affects the temperament of the horses in a negative way making them more aggressive and hard to handle. Surgical removal of the tumour usually results in resumption of normal follicular development and usually leads to normal ovulation and estrus. Removal of the tumour also brings about a positive temperament change and the aggressive behaviour usually stops.

Main title:Granulosacelltumörer och dess endokrina påverkan på ston
Authors:Ovesen, Louise
Supervisor:Nilsson, Ebba and Grandon, Rodrigo
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:15
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Granulocacelltumör, Thecacelltumör, Äggstockstumör, Beteendeförändringar, Hormonförändringar, Testosteron, Inhibin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-141
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2011 10:22
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics