Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sanna, 2011. NSAID-behandling av osteoartrit hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
204kB

Abstract

Osteoartrit är en vanligt förekommande sjukdom hos våra hundar som associeras med kronisk
smärta. Som behandling mot smärtan används ofta non-steroid antiinflammatory drugs
(NSAID) som hämmar enzymet cyklooxygenas (COX). De traditionella NSAID-preparaten
har vid långtidsbehandling gett upphov till allvarliga biverkningar såsom mag- och
tarmslemhinneskador.

Upptäckten av de två isoenzymerna COX1, som uttrycks kontinuerligt i alla vävnader, och
COX2 som uttrycks kontinuerligt i vissa vävnader samt uppregleras vid inflammation, ledde
till utvecklingen av coxiberna. Det är en typ av NSAID som utvecklades med intentionen att
minska biverkningsfrekvensen genom att selektivt inhibera COX2.

I nuläget är det inte helt klart hur biverkningsfrekvensen skiljer sig mellan selektiva och
oselektiva COX2-hämmare. Firocoxib är en coxib som i jämförande studier har visats ha
fördelar både i lägre frekvens mag- och tarmbiverkningar samt bättre smärtlindringsresultat än
traditionella NSAID. Det finns även indikationer på att mavacoxib, som också är en coxib, har
dessa egenskaper men att dess ovanligt långa halveringstid gör användningen komplicerad ur
biverkningssynpunkt. Det kan tänkas att coxiber orsakar andra sorters biverkningar än
oselektiva COX-hämmare och då framför allt hjärt- och kärlbiverkningar som observerats
inom humanmedicinen. I nuläget finns dock inga tecken på hjärt- och kärlbiverkningar hos
hund.

Main title:NSAID-behandling av osteoartrit hos hund
Authors:Andersson, Sanna
Supervisor:Öhrvik, Helena and Carina, Ingvast-Larsson
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:55
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Osteoartrit, hund, NSAID, COX 2, Coxiber, biverkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-130
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:16 May 2011 10:33
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics