Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Anna, 2011. VTEC O157 hos får : en jämförelse av stammar isolerade från får, nötkreatur och människa. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Verotoxinproducerande E. coli, VTEC är en zoonotisk bakterie som kan orsaka allvarlig sjukdom hos människa. Forskning kring VTEC har framför allt varit inriktad på nötkreatur vilka tidigt utpekades som en viktig smittkälla för människa. Förhållandevis få studier har gjorts på får och fårprodukter och kunskapsluckorna är stora både vad gäller förekomst och utbredning av VTEC hos detta djurslag. Syftet med denna studie var att utreda om får kan utgöra en smittkälla för människa vad gäller verotoxinbildande E. coli O157 samt att utreda om får och nötkreatur bär på samma stammar. Studien har utförts genom att med molekylärbiologiska metoder jämföra stammar av VTEC O157 som isolerats från får med stammar av VTEC O157 från människor som diagnosticerats med enterohemorragisk E. coli infektion samt med stammar isolerade från nötkreatur. I studien ingick 17 stammar av VTEC O157 isolerade från får. För att karaktärisera fårstammarna användes pulsfältgelelektrofores (PFGE) samt Multiple Loci Variable Number Tandem Repeat Analysis (MLVA). Resultaten från PFGE analysen visade exakt matchning mellan fårstammar och stammar isolerade från människor samt mellan en fårstam och stammar isolerade från nötkreatur. MLVA gav ingen perfekt matchning mellan fårstammar och humanstammar. Resultaten i studien visar att får utgör en potentiell smittkälla för människa vad gäller VTEC O157 samt att får och nötkreatur kan bära på samma stammar.

,

Verocytotoxin-producing E. coli, VTEC is a zoonotic pathogen that can cause serious disease in humans. Research has been focused on cattle since they have been perceived as the primary host. Research in the field of VTEC in sheep and sheep-products has been limited. The aim of this study was to investigate the association between VTEC O157 isolates from sheep and VTEC infection in humans. In addition the study compared VTEC O157 isolates from sheep with isolates from cattle. 17 VTEC O157 isolates from sheep were included in the study. To characterize the VTEC O157 isolates, Pulse-Field Gel Electrophoresis (PFGE) and Multiple Loci Variable Number Tandem Repeat Analysis (MLVA) were used. PFGE analysis gave exact matches between isolates from sheep and isolates from humans diagnosed with VTEC O157 infection. The PFGE results also revealed matches between isolates from sheep and cattle. The MLVA profiles of the isolates with matching PFGE results were similar but not identical.

Main title:VTEC O157 hos får
Subtitle:en jämförelse av stammar isolerade från får, nötkreatur och människa
Authors:Nilsson, Anna
Supervisor:Tråven, Madeleine and Aspán, Anna
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:39
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Får, Verotoxinproducerande E.coli O157, EHEC, VTEC O157
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-127
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-127
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Pests of animals
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:16 May 2011 09:10
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics