Home About Browse Search
Svenska


Launila, Anja, 2011. Intravenös anestesi med sufentanil och midazolam på kanin : effekter på andning och cirkulation. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sövning av kaniner är förenat med stora risker och säkra alternativ till inhalationsanestesi behöver utvecklas. I denna studie utvärderades intravenös anestesi med midazolam och sufentanil, för induktion och underhåll, på åtta New Zeeland White-kaniner av honkön. Samtliga kaniner premedicinerades med medetomidin i låg dos. Narkosen inducerades intravenöst med en blandning av midazolam och sufentanil (medeldos 0,09 mg/kg midazolam och 0,48 µg/kg sufentanil). Kaninerna hölls därefter sövda i 60 minuter via kontinuerlig infusion av samma blandning (medeldos 0,13 mg/kg/h midazolam och 0,72 µg/kg/h sufentanil). Induktionen var snabb (medel ± SD: 161 ± 36 s), kaninerna var avslappnade, ingen apné sågs och blind intubering var möjlig. Även under anestesin var kaninerna avslappnade men andningen var kraftigt hämmad (< 14 /min), vilket speglades i det höga partiella koldioxidtrycket (medel ± SD: 9,1 ± 1,6 kPa). Även blodtrycket sänktes kraftigt (30 %). Alla kaniner återhämtade sig utan komplikationer. Studien visar att mekanisk ventilation är en nödvändighet vid användning av midazolam och sufentanil samt att intravenös vätsketerapi med kolloidal lösning är att rekommendera med anledning av det låga blodtryck som kunde iakttas.

,

Rabbits are considered being high risk anaesthetic patients and there is a need for reliable and safe alternatives to inhalation anaesthesia. In this study, intravenous injection of midazolam and sufentanil was evaluated for induction and maintenance of anaesthesia in eight female New Zeeland White rabbits. Prior to anaesthesia, all rabbits were lightly sedated with medetomidine. Anaesthesia was induced intravenously using a mixture of midazolam and sufentanil (0,09 mg/kg midazolam, 0,48 µg/kg sufentanil), and maintained during 60 minutes by continuous infusion of the same mixture (0,13 mg/kg/h midazolam, 0,72 µg/kg/h sufentanil). The induction was fast (mean ± SD: 161 ± 36 s), the rabbits were relaxed, no apnoea was observed and blind tracheal intubation could be performed. During anaesthesia the rabbits were relaxed but respiration was severely depressed (< 14 /min), a fact also reflected in high partial pressures of arterial carbon dioxide (mean ± SD: 9,1 ± 1,6 kPa). A pronounced drop in arterial blood pressure (30 %) could also be observed. All rabbits recovered without complications. The results show that mechanical ventilation is required during anaesthesia with midazolam and sufentanil, and intravenous fluid therapy using colloids is warranted due to the observed hypotension during anaesthesia.

Main title:Intravenös anestesi med sufentanil och midazolam på kanin
Subtitle:effekter på andning och cirkulation
Authors:Launila, Anja
Supervisor:Hedenqvist, Patricia and Edner, Anna
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:24
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:anestesi, kanin, sufentanil, midazolam, andning, cirkulation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-119
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-119
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2011 12:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics