Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Linda, 2011. Ridskolehästens hållbarhet : hur länge stannar hästarna i verksamheten?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
154kB

Abstract

SUMMARY
The riding school horse is the base for the riding school. Riding schools are looking for a suitable horse that meets their demands for exterior, age, education, temperament, price and sustainability. Many different aspects may define the sustainability of the riding school horse; of them is how long life the riding school horse has in riding school activity. Previous studies have shown that the riding schools requirements are 8-12 years life span in the riding school.
The purpose of this study was to describe the Swedish riding school horse life span in riding schools and at what age the riding school horses were recruited, disposed and the reasons for disposal. Information about the riding school horse life span in riding schools and reasons for disposal can provide important understanding regarding the importance of health for the riding school horse, riding school economy and profitability in the riding school. The questions at issue were how many years the riding school horse remains in riding school and reasons for disposal from the riding school. Earlier study from the Swedish Equestrian Federation (SvRF) showed that the reasons stated from riding schools for disposal were old age, often ill/injured, limping, ill-temper for the activity, unsuitable as a riding school horse and condemned by a veterinarian. In the retrospective longitudinal study of recruitment and disposal, a questionnaire were sent to 15 riding schools with questions about birth, recruitment year, disposal year and disposal reason. The response rate was 33% (5 riding schools) who reported data on 454 riding school horses. As reference material were also the age distribution of riding school horses from 70 riding schools (developed from SvRFs website) studied, with a total of 1029 riding school horses in activity 2010.
The riding school horse age ranged between 3-28 years. The median was 14 years. In the retrospective material, the number of years in activity ranged between <1 to 26 years. The median was 5 years and 50% of the riding school horses were in activity between 2 to 9 years. Survival Analysis from recruitment to sale showed that 50% of the riding school horses stayed 8 years in activity. The riding school horses age at recruitment showed a spread from 3 to 16 years. The median was 8 years, and 50% of the riding school horses were recruited between 6 and 9 years of age. The reasons for disposal who were given were death, sale, retirement, triangular marking, inappropriate in the business
19
and bench/returned. The causes of death given were lameness, trauma/skeletal injury, colic, illness and died of unknown cause. The most frequent reason for disposal within <1 and in year 1, was inappropriate in business (29 horses). The most frequent reason of disposal in year two or later was, death because of lameness (90 horses) and retirement (43 horses). The median sale age was 14 years and 50% of the riding school horses were sold between the ages of 10 to 17 years.

,

REFERAT
Ridskolehästen är utgångspunkten för ridskoleverksamhet. Ridskolor letar efter en lämplig häst som motsvarar deras krav på exteriör, ålder, utbildningsnivå, temperament, pris och hållbarhet. Ridskolehästens hållbarhet kan definieras utifrån många olika aspekter och en av dessa är hur lång livslängd ridskolehästen har i ridskoleverksamheten. Tidigare studier har visat att ridskolornas krav är hållbarhet på 8-12 år i ridskoleverksamheten.
Syftet med denna studie var att beskriva den svenska ridskolehästens livslängd i ridskoleverksamhet och i vilken ålder ridskolehästen rekryteras respektive avyttras samt orsak till avyttring. Information om ridskolehästens livslängd i ridskoleverksamheten och orsaker till avyttring kan ge viktig förståelse med avseende på betydelsen av ridskolehästens hälsa för ridskoleekonomi och lönsamhet i ridskoleverksamheten. Frågeställningarna var hur många år stannar ridskolehästar i ridskoleverksamhet och varför avyttras ridskolehästarna från ridskoleverksamheten? Tidigare studie från Svenska Ridsportförbundet (SvRF) visade att de orsaker ridskolorna angav till avyttring var hög ålder, ofta sjuk/skadad, hälta, dåligt temperament för verksamheten, olämplig som ridskolehäst och utdömd av veterinär.
I den retrospektiva longitudinella studien av rekrytering och avyttring skickades en enkät till 15 ridskolor med frågor om födelseår, rekryteringsår, avyttringsår och avyttringsorsak. Svarsfrekvensen var 33 % (5 ridskolor) som uppgav data om 454 ridskolehästar. Som jämförelsematerial studerades även åldersfördelningen för ridskolehästar på 70 ridskolor (framtagna från SvRFs hemsida), med totalt 1029 ridskolehästar i ridskoleverksamhet 2010.
Ridskolehästarnas ålder varierade från 3 till 28 år. Medianvärdet var 14 år.
I det retrospektiva materialet var antalet år i ridskoleverksamhet mellan < 1 till 26 år. Medianvärdet var 5 år och 50 % av ridskolehästarna var i ridskoleverksamheten mellan 2 till 9 år. Överlevnadsanalys från rekrytering till avyttring visade att 50 % av ridskolehästarna stannat 8 år i ridskoleverksamhet. Ridskolehästarnas åldersfördelning vid rekrytering visade en spridning från 3 till 16 år. Medianvärdet var 8 år och 50 % av ridskolehästarna rekryterades mellan 6 och 9 års ålder. Orsaker till avyttring som angavs var avlivning, försäljning, pensionering, triangelmärkning, olämplig i verksamheten och inbytt/tillbakalämnad. De orsaker till avlivning som angavs var hälta, trauma/skelettskada, kolik, sjukdom och avliden av okänd orsak. Den mest frekventa orsaken till avyttring inom <1 och under år 1 var olämplig i verksamhet (29 stycken). Mest frekventa orsaken till avyttring under år 2 eller senare var avlivning på grund av hälta (90 stycken) därefter pensionerad (43 stycken). Medianvärdet för avyttringsålder var 14 år och 50 % av ridskolehästarna avyttrades mellan 10 till 17 års ålder.

Main title:Ridskolehästens hållbarhet
Subtitle:hur länge stannar hästarna i verksamheten?
Authors:Eriksson, Linda
Supervisor:Egenvall, Agneta
Examiner:Roepstorff, Lars
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 12
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:rekrytering, avyttring, åldersfördelning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-94
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-94
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2011 13:20
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics