Home About Browse Search
Svenska


Degerstedt, Paulina, 2011. Afrikansk svinpest : vilda djurs betydelse för sjukdomens spridning i Europa. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
354kB

Abstract

Afrikansk svinpestvirus orsakar sjukdomen afrikansk svinpest hos domesticerade svin. Morbiditeten och mortaliteten vid utbrott är ofta hög, både behandling och vaccin saknas. Afrikansk svinpest är vanligt i Afrika där viruset cirkulerar mellan vilda svindjur och olika arter av mjuka fästingar. Via framförallt kontaminerat kött har sjukdomen spridits till andra världsdelar och viruset finns idag i Europa. Arbetet med att bli av med viruset efter ett utbrott är intensivt och involverar slakt av infekterade djur, noggrann sanering samt restriktioner avseende handel med köttprodukter.

Även djur i europeiska faunan kan infekteras av afrikansk svinpestvirus och sprida det till domesticerade svin. Forskning har gjorts för att ta reda på vilken betydelse europeiska vildsvin och fästingen O. erraticus har för virusets spridning inom Europa och kvarhållandet av det i miljön. Vildsvin kan vara delaktiga i att sprida afrikansk svinpest mellan gårdar efter ett utbrott men det är osäkert hur länge de kan utsöndra viruset. O. erraticus kan hålla kvar smittan i svinens miljö under lång tid efter ett utbrott men arten är lokaliserad till ett relativt litet område i Europa i jämförelse med vildsvinet som finns i stort sett över hela kontinenten. Varken vildsvin eller O. erraticus verkar ha stor betydelse för att sprida viruset över större sträckor, exempelvis mellan länder. Mer forskning behövs inom området men det framgår att det kan vara viktigt att ha både vildsvinet och O. erraticus i beaktande vid smittbekämpning.

,

African swine fever virus causes the disease African swine fever among domesticated pigs. The disease is known for having high morbidity and mortality but currently no vaccine or treatment is available for the virus infection. African swine fever is common in Africa where the virus circulates between wild suids and different species of soft ticks. The virus has mainly been spread to other continents including Europe through contaminated meat. Eradication programs involve slaughter of infected animals, disinfection of buildings and restrictions in trading with meat products.

Wild animals in Europe can also become infected with African swine fever virus and spread it to domesticated pigs. Many studies have been made to determine how important European wild boar and ticks of the species O. erraticus are when it comes to the spreading the virus and maintaining it in the environment close to pigs. More research is required but it is clear that it is important to take these wild animals in consideration when attempting to eradicate the disease. Wild boar may be involved in spreading African swine fever between farms but it is uncertain for how long the virus is excreted by the animals. O. erraticus can keep the infection in the domesticated pigs' environment for a long time after an outbreak, but compared to the wild boar which is to be found across the whole continent, O. erraticus is restricted to only a few countries in Europe. Neither the wild boar nor O. erraticus seem to play an important role in spreading the virus over larger distances, such as between countries.

Main title:Afrikansk svinpest
Subtitle:vilda djurs betydelse för sjukdomens spridning i Europa
Authors:Degerstedt, Paulina
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:51
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Afrikansk svinpest, Europa, fästingar, vildsvin, svin, Ornithodoros erraticus, Ornithodorus erraticus, ASFV
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-83
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-83
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2011 10:54
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page