Home About Browse Search
Svenska


Ahlström, Martin, 2011. Bielite : en utvärdering av alternativa skötselmetoder i fjällnära granskog – struktur, inväxning och volymtillväxt. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
694kB

Abstract

Målet med försöket har varit att utvärdera hur olika behandlingar påverkar beståndsstruktur, inväxning och volymtillväxt i fjällnära granskog. De behandlingar som ingått i försöket har varit blädning, dimensionshuggning, upptagande av luckor samt kontroll.

Försöksområdet ligger i Vilhelmina kommun, på breddgrad 64° 55' N, i nordsluttning mot sjön Bielite som ligger 487 m.ö.h. Försöket är randomiserat och upplagt i block med fyra parceller i varje block, varje parcell har en yta på cirka 0,5 ha. Under försommaren 1989 mättes parcellerna in varefter de fyra behandlingarna genomfördes i vardera block under sommaren. Parcellerna mättes igen under hösten 1989 samt under hösten 2010. Vid mätningen på hösten 1989 markerades även permanenta mätpunkter i brösthöjd, på alla träd med dbrh på över 4 cm. Vid alla inmätningar klavades alla träd med dbrh över 4 cm och provträd togs ut för höjdmätning.

Resultaten visade ingen strukturförändring för kontrollparcellerna samt de blädade parcellerna. Parcellerna behandlade med luckor uppvisade visserligen vissa strukturförändringar men dessa var till stor del förknippade med slumpfaktorn och extrema värden. Höjdkurvan för de dimensionshuggna parcellerna blev lägre i jämförelse med kontrollparcellernas höjdkurvor. Även volymfördelningen ändrades för de dimensionshuggna parcellerna, med en minskad skillnad i volym efter behandlingen. Trots de strukturförändringar som noterades vid dimensionshuggning, tycks strukturen för dessa typer av fler skiktade granskogar vara tämligen stabila.

Den löpande årliga volymtillväxten var positivt korrelerad med ökande volym med en relativ årlig tillväxt på ca 1,5 % av den totala stående volymen. Inget samband gick dock att finna mellan inväxning av träd med >6 cm dbrh och behandlingar eller mellan inväxning och stående volym.

,

The aim of this study was to evaluate how different silvicultural treatments affect stand structure, ingrowth and volume increment in uneven-aged Norway spruce stands. The different silvicultural treatments that have been tested in the study were: selective cutting, partial cutting, small clear-cut patches and control.

The area for the study is on the 64° 55' N latitude, in the county of Vilhelmina, lying in a northern slope toward the lake Bielite which is 487 m above sea level. The study was randomized and divided into two blocks with four plots in each block, each plot with an area of 0,5 ha.

The first time the plots were inventoried was in the early summer of 1989 and the different silvicultural treatments were executed later during the summer. Inventories were also done in the autumn of 1989 and the autumn of 2010. During the inventory in the autumn of 1989, permanent measuring points were attached 1,3 m above ground, to all tress with a diameter greater than 4 cm. In the course of the inventories, the diameter for all trees with a diameter that was greater than 4 cm, 1,3 m above ground, was measured. Random trees were also picked for height measurement.

The result didn’t show any structural changes for the control plots or the plots treated with single tree selection. The plots treated with small clear-cut patches showed some structural changes, but these changes were more affected by extreme values and coincidence, then the treatment. The height curve, for the plots that were treated with partial cutting, became lower in comparison than the height curves in the control plots. Also the volume dispersal changed in the partial cut plots. The general impression, analyzing structural changes, was that uneven-aged Norway spruce stands are structurally stabile.

The annual volume increment has been was positively correlated with standing volume and the relative annual volume increment is approximately 1,5 % of the standing volume. Furthermore no correlation could be found between ingrowth of trees with a diameter greater the 6 cm, 1,3 m above ground, and different silvicultural treatments, or between ingrowth and standing volume.

Main title:Bielite
Subtitle:en utvärdering av alternativa skötselmetoder i fjällnära granskog – struktur, inväxning och volymtillväxt
Authors:Ahlström, Martin
Supervisor:Lundqvist, Lars
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2011:3
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:blädning, dimensionshuggning, fjällnära, struktur, inväxning, volymtillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-78
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-78
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:21 Apr 2011 08:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics