Home About Browse Search
Svenska


Stigwall, Anna, 2011. Anthelmintikaresistens hos nötkreatur : vad vet vi idag?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
365kB

Abstract

Anthelmintikaresistens hos nötkreatur är ett problem som uppmärksammats allt mer under senare år. Denna litteraturstudie visar att det är ett globalt problem som med stor sannolikhet finns i ännu fler länder än de som hittills har undersökts. Främst har Cooperia spp. men även Ostertagia ostertagi rapporterats vara resistenta mot makrocykliska laktoner och i vissa fall även bensimidazoler. Att resistensproblematiken tagit längre tid att upptäcka hos nötkreatur beror troligtvis på att de vanligaste resistenta parasiterna är lågpatogena vilket kan ha dolt problemen för djurhållarna. Samtidigt är data osäkra eftersom mätning av anthelmintikaresistens i första hand är utvecklad för andra djurslag. I nuläget krävs att mätmetoder tas fram speciellt för nötkreatur och deras parasiter för att utreda resistensläget mer exakt. För att motverka en ytterligare resistensutveckling behöver användningen av anthelmintika gå från att som tidigare främst ha varit en preventiv åtgärd till att bli mer återhållsam. På detta vis tillåts inte de maskar som förekommer hos djuren att selektera fram resistenta individer i lika hög grad som när användningen är mer utbredd. Avmaskningen kan kompletteras med alternativa åtgärder exempelvis i form av betesrotation. I nuläget kan avmaskningsmedlen inte ersättas helt och hållet. Genom att öka informationen till djurhållare och rådgivare om vad anthelmintikaresistens innebär och hur det kan undvikas bör problemet få mer uppmärksamhet framöver, både i praktiken och inom forskningen.

,

Anthelmintic resistance in cattle is a recently discovered problem. This literary survey shows that it is a global issue that is likely to occur in even more countries than the ones investigated so far. In the resistance studies Cooperia spp. are the most frequently reported parasites, followed by Ostertagia ostertagi. Resistance to macrocyclic lactones dominates but in some cases the parasites also indicate resistance to benzimidazoles. The fact that anthelmintic resistance is only recently reported in cattle is probably due to the fact that the resistant species normally have a low pathogenicity which has hidden the problems in the animals. At the same time the measured data has been insecure because of the measurement methods that are not developed for use specifically in cattle. To investigate the currency of anthelmintic resistance more exactly in cattle there is a need for development of more specific and standardized testing methods. To avoid a further increase in anthelmintic resistance the use of anthelmintics on the farms needs to be more limited and not as a preventive action. In that way a lesser proportion of the parasites will be exposed to anthelmintics and therefore less likely to select for resistant genes to be transferred to the next generation. As a complement but not yet a replacement there are some measures as for example pasture rotation that has proved to be successful in keeping the economic losses down despite a reduced use of anthelmintics. To give the problem more focus and increase the interest of research in the field information of what anthelmintic resistance means and how it can be avoided needs to reach the farmers and advisors.

Main title:Anthelmintikaresistens hos nötkreatur
Subtitle:vad vet vi idag?
Authors:Stigwall, Anna
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:31
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Anthelmintikaresistens, nötkreatur, nematoder, makrocykliska laktoner, testmetoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-80
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-80
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:27 Apr 2011 07:35
Metadata Last Modified:13 Jun 2012 12:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics