Home About Browse Search
Svenska


Jonasson, Angelica , 2011. Livsmedelsproducerande djur : en källa för antibiotikaresistens?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
524kB

Abstract

Antibiotikaresistens är idag ett viktigt globalt folkhälsoproblem. Ifall vi förlorar antibiotika som skydd mot bakteriella infektioner kommer det att påverka både samhälle och individ i form av ökade samhällskostnader och för individen en ökad morbiditet och mortalitet. Den viktigaste orsaken till uppkomst och spridning av resistens är användning, däribland felaktig användning, av antibiotika vilket selekterar för resistensutveckling. En annan faktor som bidrar till en ökad resistensutveckling är att samma typer av antibiotika används inom flera sektorer: inom human- och veterinärmedicin såväl som inom djuruppfödning och jordbruk. Resistens inom en sektor kan spridas vidare till en annan, till exempel kan resistenta bakterier spridas från djur till människa genom direkt eller indirekt kontakt. En spridning via livsmedelkedjan är också möjligt. Livsmedelsproducerande djur kan förvärva resistenta bakterier vid antibiotikabehandling och dessa bakterier kan kontaminera köttet vid slakt och på så sätt nå den mänskliga konsumenten.

”Extended spectrum betalactamases” (ESBL) är en mekanism som medför resistens till tredje generationens cefalosporiner. Tredje och fjärde generationens cefalosporiner klassas tillsammans med kinoloner och makrolider som de mest betydelsefulla antimikrobiella medlen för humanhälsan. ESBL är ett ökande problem både i Sverige och utomlands, inom såväl human- som animaliesektorn, och samma typ av ESBL har påvisats hos både människa och djur. De ESBL producerande bakterierna visar sig dessutom ofta vara multiresistenta. En förlust av tredje generationens cefalosporiner innebär att väldigt få antibiotika finns kvar att tillgå för behandling. En viktig fråga är ifall det är rimligt att använda antibiotika som är mycket viktiga för humanhälsan för behandling av djur.

,

Antimicrobial resistance is one of the most important global health issues of today. A loss of the opportunity of using antibiotics would result in a higher morbidity and mortality from diseases we today consider as rather light. For society it would bring higher costs, for example caused by more expensive health care due to prolonged treatments and more severe cases.

The most important reason to the origin of resistance is the use and misuse of antibiotic drugs. It is essential to stop this development and start using antimicrobials in a more prudent way. One factor that contributes to the evolution of resistance is that the same antibiotics are used in several sectors including human and veterinary medicine and additionally within the agriculture and animal raising. Resistance in one sector can be transferred to another, for example resistant bacteria can be carried over from animal to man through contact by direct or indirect means. Another possibility is transfer through the food chain. Food animals can acquire resistant bacteria when treated with antibiotics and these bacteria can contaminate the meat during slaughter and in this way be transferred to human consumers.

The resistance mechanism “Extended spectrum betalactamases” (ESBL) gives resistance against betalactam antibiotics until the third generation of cephalosporines. The third and fourth generations of cephalosporines are together with kinolones and makrolides considered as the most important antimicrobial drugs for human health. ESBL is though, an increasing problem both in Sweden and abroad, in the human medicine as well as in the veterinarian sector. It is the same type of ESBL that has been found in humans as well as in food animals and furthermore ESBL producing bacteria are often multiresistant. A loss of the third generation of cephalosporines means that very few antibiotics are left for treatment. This gives rise to the important question if it is reasonable to use antibiotics of high importance for human health for treatment of animals.

Main title:Livsmedelsproducerande djur
Subtitle:en källa för antibiotikaresistens?
Authors:Jonasson, Angelica
Supervisor:Ottosson, Jakob
Examiner:Mona, Fredriksson
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:13
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:antibiotikaresistens, livsmedelsproducerande djur, ESBL, cefalosporiner, människor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-81
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-81
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2011 08:47
Metadata Last Modified:08 Oct 2012 08:28

Repository Staff Only: item control page