Home About Browse Search
Svenska


Johnson, Linnea, 2011. Kutana mastcellstumörer på hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
310kB

Abstract

Mastcellens roll vid allergiska reaktioner är välkänd, men det är kanske inte lika känt att den har en påverkan vid till exempel cancer. Vid tumörtillväxt är det debatterat om mastcellens roll är hjälpande eller stjälpande. Troligtvis främjar mastcellerna angiogenesen, modulerar omgivande vävnad och är immunosuppressiva, men de kan även vara cytotoxiska. Kutana mastcellstumörer är en av hundens vanligaste hudtumörer och de kan variera mycket i utseende och lokalisation, och vara antingen solitära eller multipla. Det är inte känt varför mastcellstumörer bildas men det misstänks att de har en multifaktoriell bakgrund och forskning pågår om till exempel mutationer i tillväxtreceptorer på mastcellerna.

Att klassificera mastcellstumörerna rätt innan behandling sätts in är mycket viktigt, men inte alltid helt okomplicerat. Oftast används Patnaiks histologiska graderingssystem och Världshälsoorganisationens system grundat på kliniskt stadie, men även finnålsaspirat, histologiska silverfärgningar och immunohistokemi används och mycket forskning pågår inom dessa områden. Det pågår också forskning om vilka faktorer som påverkar prognosen, som till exempel tumördjup, lokalisation, lymfknutemetastaser eller om tumörerna är multipla eller solitära.

Det är framför allt kirurgi som används för att behandla hundar med kutana mastcellstumörer. Ibland tillåter dock inte tumörens lokalisation tillräckliga kirurgiska marginaler, eller så har tumören en hög histologisk gradering och då kan kompletterande behandlingar behövas. Ett alternativ om inte marginaler fria från tumörceller uppnås med kirurgi är strålning. Om lymfknutorna ska behandlas profylaktiskt eller ej med strålning är dock omdiskuterat. Kemoterapi och andra läkemedel som tyrosinkinasinhibitorer eller glukokortikoider är andra behandlingsalternativ eller komplement som finns tillgängliga.

,

The mast cells role in allergic responses is well known, but their function in cancer development is not. It is not yet clear whether the mast cell is helping or trying to work against the growing tumor. It is believed that mast cells promote the angiogenesis, remodel the surrounding extracellular matrix and modulate the immune response, but also that they can be cytotoxic. Cutaneous mast cell tumors are one of the most common cutaneous tumors in dogs and they can vary a lot in both appearance and location. It is not known why mast cell tumors appear, but it is suspected that they have a multifactorial background and research about the involvement of mutations in one of the growth factor receptors on the mast cell is in progress.

To classify mast cell tumors correctly is not easy but very important prior to treatment. The most commonly used method is histological grading according to Patnaik, and the second most used one is the World Health Organization’s (WHO’s) system of clinical stage. Other systems also used for prognostic information are fine-needle aspirates, argyrophilic staining and immunohistochemistry. Clinical prognostic factors that are thought to might be of value include tumor depth, localization, lymph node metastasis or if the tumor is solitary or multiple.

Most mast cell tumors are treated surgically, but sometimes the location does not allow enough margins or the tumor is of too high grade. In these cases further treatment is necessary, e.g., radiation. Other available treatments include chemotherapy, receptor tyrosine kinase inhibitors or glucocorticoids.

Main title:Kutana mastcellstumörer på hund
Authors:Johnson, Linnea
Supervisor:Pejler, Gunnar
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:05
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:hund, mastcell, kutana mastcellstumörer, KIT
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-71
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-71
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2011 07:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics