Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anne, 2011. Glukokortikoiders inverkan på fertiliteten hos ston med kvarstående betäckningsinducerad endometrit. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
644kB

Abstract

Kvarstående endometrit efter betäckning eller insemination, "perstistant mating-induced endometritis" (PMIE) har länge orsakat problem med fertiliteten hos ston och anses i vissa fall vara den största anledningen till infertilitet. Ett av de tydligaste tecknen på att ett sto drabbats av PMIE är att det finns ≥2cm vätska i livmodern 6-24 timmar efter betäckning/insemination. Det inte har funnits några standardiserade behandlingsprotokoll för PMIE men nya studier har visat en markant ökning i dräktighetsfrekvensen när ston som identifierats som predisponerade för PMIE har behandlats med glukokortikoider innan betäckning/insemination. När ston med antingen tidigare oförklarad infertilitet eller tidigare symtom på PMIE behandlats med prednisolon innan insemination har dräktighetsprocenten ökat från 3% till 65% dräktighet samt från 0% till 64,5% dräktighet. Behandlingen har inte ökat dräktighetsfrekvensen då den administrerats efter ovulation när tydliga tecken på PMIE har uppstått. Det har inte heller visat på någon påverkan i dräktighetsfrekvensen hos normala friska ston som behandlats med glukokortikoider. Risker med glukokortikoidbehandling i betäcknings- och inseminationssammanhang har identifierats då långvarig administrering förhindrar höjning av luteiniserande hormon (LH) och därmed hämmar ovuleringen. Det finns därför många frågor kvar att besvara kring användandet av glukokortikoider i betäckningssammanhang. Studier gjorda på liknande sätt men med behandling med non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) har utförts och visar på mycket intressanta resultat med en ökning från 22% till 88% dräktighet hos ston med PMIE. Eftersom NSAID-preparaten medför mindre risk för biverkningar än glukokortikoider är detta ett potentiellt alternativ till behandling av PMIE. Mer forskning krävs för att få svar på exakt vilka ston som ska behandlas samt vilken behandling och dosering som är säkrast för stoet och ger en ökning av dräktigheten.

Main title:Glukokortikoiders inverkan på fertiliteten hos ston med kvarstående betäckningsinducerad endometrit
Authors:Eriksson, Anne
Supervisor:Öhrvik, Helena and Ingvast Larsson, Carina
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:28
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:glukokortikoider, endometrit, fertilitet, ston, insemination
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-70
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-70
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2011 07:52
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page