Home About Browse Search
Svenska


Kristensson, Charlotte, 2011. Problembeteenden hos katt : orsaker och åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231), Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
298kB

Abstract

Under de senaste decennierna har synen på katter förändrats avsevärt. Från att ha setts som främst skadedjursbekämpare, har de nu tagit en mer framträdande roll som sällskapsdjur.
Detta har medfört att deras miljö begränsats avsevärt och många katter hålls numera till största del eller enbart inomhus. Vilka konsekvenser detta fått för katten är ännu oklart. Hypotesen som låg till grund för denna litteraturstudie var att de problembeteenden som ses
hos dagens katter delvis beror av den stress som begränsandet av den naturliga miljön utgör. Syftet med studien var således att med hjälp av vetenskapliga artiklar klargöra vilka problembeteenden som förekommer, varför katten utvecklat dem samt hur de kan åtgärdas. Konklusionerna av denna litteraturstudie är att kattens specifika inlärning och intra- inter species socialisering sker mellan andra och sjunde veckan. Katter som inte lär sig detta kommer att reagera med stress om de sätts tillsammans med okända species eller individer. Katter upplever mer stress om de inte har möjlighet att dra sig undan och gömma sig från stressorer. Problembeteenden utgörs oftast av ett för katten normalt beteende, som skapar
irritation eller skada hos eller på människor eller egendom. De mest frekvent rapporterade beteendeproblemen hos katter är otillbörlig eliminering utanför lådan samt aggressivitet mot andra katter och människor. De åtgärder som finns syftar främst till att rikta om beteendet. Genom att minska den upplevda stressen hos katten via olika former av inredningsberikning och möjlighet att själv kontrollera sin miljö kan de flesta problembeteenden undvikas.

,

Over the course of a few decades, our view of the domestic cat has changed considerably. The cat has emerged as a companion animal beyond being a mere controller of the pest
population. This change in attitude has led to a substantial alteration in the keeping of cats in regards to where they spend the most part of their lives. Cats were mainly kept outdoors but,as of lately, most cats are kept mainly indoors during the entire course of their lives. The
consequences that these changes implicate are yet to be fully understood. The founding hypothesis of this literature study was that the reported behavior problems seen in the cat population of today is partly or mainly the result of environmental impoverishment and the subsequent stress that this puts on the individual. The purpose of this study was therefore to describe the most common behavioral problems in cats, and the cause, effect and treatment thereof. The conclusions from this literature study is that cats have a definite time limitation to when they can learn intra- and interspecies specific communication and that if not appropriately socialized during this critical period, may not be able to interact with others and will experience an onset of a stress response if accommodated with another individual. Cats
will experience a higher degree of stress if they are not able to hide from or avoid the stressors. Cats able to control their environment will also have lower scores on the cat stress score and lower blood concentration of cortisol. Behavior problems reported in cats are typically normal behaviors for the cat which can, however, create irritation and or harm to people or property. The most frequently reported behavior problems in cats are inappropriate elimination and mistargeted aggressiveness. Measures to avoid and eliminate these problems are to redirect them to a more appropriate behavior. By decreasing the level of stress experienced by the cat through provision of environmental enrichment and opportunities of
autonomy, most behavior problems can be avoided.

Main title:Problembeteenden hos katt
Subtitle:orsaker och åtgärder
Authors:Kristensson, Charlotte
Supervisor:Höglund, Katja and Holmberg, Mia
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:45
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Katt, Problembeteende, Stress, Orsak, Åtgärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-54
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-54
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2011 08:59
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics