Home About Browse Search
Svenska


Nordin, Hanna, 2011. Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kyrkogårdar och begravningsplatser är viktiga platser, inte minst för vårt kulturarv. De är platser där bitar av vår historia finns bevarad. Genom att se på gravstenar kan vi få en bild av hur utformningen av gravstenarna har utvecklats genom åren och vilka människor som levt i bygden. Varje gravsten har en egen historia att berätta.

Idag får kyrkogårdsförvaltningar runt om i Sverige ta hand om allt fler gravstenar från återlämnade gravplatser. Hur olika förvaltningar hanterar dessa utrangerade gravstenar skiljer sig åt. Lagarna kan tolkas på olika sätt och risken finns att kulturminnesvärda gravstenar hamnar i stenkrossen då det inte finns någon kontroll av detta. Det är viktigt att vi kulturminnesmärker vissa av gravstenarna så att denna del av vårt kulturarv inte går förlorat. Men hur vet vi vilka gravstenar som är värda att bevara?

Begravningslagen och kulturminneslagen beskriver hur gravstenarna ska hanteras, men tolkningarna och tillämpningarna kan variera. Gravstenar kan bland annat kulturminnesmärkts, återvinnas, krossas eller tas hem av gravrättsinnehavaren. Men en gravrättsinnehavares rättigheter kan variera beroende på vilken kyrkogård gravplatsen är belägen.

Arbetets syfte är att få kunskap om den praktiska hanteringen av gravstenar ute på olika förvaltningar, vad tillämpliga lagar säger i frågan samt hur kulturminnesmärkning av gravstenar sker och kriterier för detta. Material till arbetet har inhämtats från litteraturstudier och öppna intervjuer ute på tre olika kyrkogårdsförvaltningar.

Main title:Vad händer med gravstenar på gravplatser där gravrätten sagts upp?
Authors:Nordin, Hanna
Supervisor:Sandell, Angela
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:gravstenar, gravanordning, gravvård, gravplatser, återvinning, lapidarium, begravningsplatser, kyrkogårdar, utrangerad, stenkross
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-25
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-25
Language:Swedish
Deposited On:08 Apr 2011 05:47
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page