Home About Browse Search
Svenska


Kusmin, Erika, 2011. Resistensutveckling hos Staphylococcus pseudintermedius och förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius bland hundar i Europa under en femårsperiod. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
341kB

Abstract

Staphylococcus pseudintermedius (S. pseudintermedius) är en opportunist som ingår i hundars normalflora och den bakterie som oftast orsakar pyodermi hos hund. En alltför frikostig användning av antibiotika inom veterinärmedicinen har selekterat fram nya resistenta bakterier som meticillinresistenta S. pseudintermedius (MRSP). Det är en bakterie som i vissa fall visat sig vara resistent mot alla större antibiotikagrupper som används inom veterinärmedicinen. Den här litteraturstudien syftar till att sammanfatta forskning som gjorts kring S. pseudintermedius resistensutveckling och hur förekomsten av meticillinresistenta S. pseudintermedius förändrats under en femårsperiod. Resistensutvecklingen försvårar behandlingen av infektioner med MRSP och en ökad förekomst är inte bara oroväckande för våra hundar utan även för människor då samma klon av MRSP som identifierats hos hund även setts infektera människa. S. pseudintermedius har flera virulensfaktorer och mekanismen bakom resistensutvecklingen är komplex. Resistensgener har förvärvats från andra stafylokocker som exempelvis S. aureus och det har visat sig att resistensgener kan överföras mellan antibiotikakänsliga och resistenta stammar. En ökad resistensutveckling hos S. pseudintermedius ses i Europa och förekomsten av MRSP hos hund ökar. Under mitten på 2000-talet sågs ingen spridning av kloner mellan länder men idag finns de kloner som tidigare varit begränsade till Sverige och Tyskland, även i resten av världen. Forskningens fokus har de senaste åren lagts på sekvensering av MRSPs genom för att skapa förståelse för mekanismen bakom resistensutvecklingen. Fler studier om den faktiska förekomsten av MRSP i Europa behövs för att få kontroll över spridningen. Djursjukhus och personal bör upprätta hygienrutiner för att minska spridningen av MRSP och kontrollprogram behövs för att öka medvetenheten om MRSP inom veterinärmedicinen och förhoppningsvis minska den frikostiga antibiotikaanvändningen i Europa. Program som Swedish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring Programme (SVARM) bidrar kanske redan idag till att vi ser en minskad ökning av MRSP under 2007-2009 i jämförelse med 2006-2007.

Main title:Resistensutveckling hos Staphylococcus pseudintermedius och förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius bland hundar i Europa under en femårsperiod
Authors:Kusmin, Erika
Supervisor:Fredriksson, Mona and Birgersson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:20
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:meticillinresistenta Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus pseudintermedius, antibiotikaresistens, hund, förekomst, spridning, klonal diversitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-12
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-12
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Apr 2011 08:08
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics