Home About Browse Search
Svenska


Barrstrand, Tobias, 2009. Oberoende aktörer och customer perceptions of value. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
622kB

Abstract

Idag är många skogsägare i Sverige beroende av olika aktörer för att sköta och avverka sin skog. Dessa aktörer är ofta samma företag som de säljer sitt virke till. Skogspartner AB (vidare SP) är ett litet företag som vill positionera sig inom marknaden för skogsbruksplanering, som ett företag som erbjuder oberoende rådgivning och tjänster.

Syftet med denna studie är att bedöma den framtida möjligheten att positionera SP som ett oberoende företag genom att undersöka marknadspotentialen för oberoende skogsbruksplaner. Marknaden för skogsbruksplaner består främst av skogsföretag som erbjuder planer som en del av en helhetsservice. Dessa företag lägger sedan ut planeringen åt underleverantörer. Underleverantörerna är främst små företag med en eller två anställda, som är lokalt aktiva.

Studien har undersökt hur SP kan uppnå dessa mål. Genom att använda relationship marketing (relationsmarknadsföring) som en teoretisk ram för analys har andra aktörers perspektiv på marknadssegmentet, skogsägare och virkesköparens behov kunnat identifieras och analyseras.

Urvalet för studien gäller fem företag där virkesinköpare, ofta områdeschefer, samt fem skogsägare valdes ut. Urvalet baserades på SP’s kontaktnät. För att fånga intervjupersonernas perspektiv och åsikter genomfördes semistrukturerade intervjuer.
Resultaten visar att skogsägaren är en lojal kund som uppskattar den personliga kontakten och skogsföretagens helhetskoncept, vilket innefattar alla aspekter av skogsbruket från plantering, gallring, avverkning, transport till industri, inmätning och återplantering. De tycker dock att skogsföretagen har en intressekonflikt mellan skogsägarens skogsbruk och deras egna behov av att köpa virke. De skulle därför uppskatta och se ett mervärde i en oberoende leverantör. Detta till trots är det dock mycket ovanligt att skogsägaren anlitar en extern leverantör.
Skogsföretagen uppskattar hög kvalitet på data av sina underleverantörer. De har ett enkelt och okomplicerat samarbete med sina leverantörer och relationen kan kategoriseras som basic buying and selling.
SP ska enligt undersökningen främst rikta sin marknadsföring mot skogsföretagen och virkesinköpare då tröskeln för att skapa relation med skogsägaren är för hög. Genom samarbetet med skogsföretagen kommer varumärket att stärkas och spridas, vilket i längden också innebär att SP marknadsförs emot skogsägaren. SP ska positionera sig som en oberoende och flexibel samarbetspartner.

Main title:Oberoende aktörer och customer perceptions of value
Authors:Barrstrand, Tobias
Supervisor:Törrö, Mari
Examiner:McCluskey, Denise
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:29
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:relationship marketing, offering, skogsägare, virkesinköpare, skogsbruksplaner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-75
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-75
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2009 07:34
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics