Home About Browse Search
Svenska


Orve, Viveca, 2011. Social preference and diet learning in goat kids at pasture. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
447kB

Abstract

Abstract
Herbivores can be classified into either hiders or followers depending on their postpartum behaviour. The two behaviour types affect the spatial relationship between the mother and her infant. Goats are seen as hiders, although the environment plays a central role when it comes to the behaviour. Therefore, in the first part of this study the aim was to investigate how the goat kids’ spatial relationship changed in the transition from indoor housing to pasture. The aim was to compare the time spent with the mother while in the stable compared to the time spent with the mother while at pasture. The experimental herd consisted of six goats, seven female yearlings and eleven goat kids of the Swedish Domestic goat (Capra hircus). The observations were performed using a check sheet where the social interactions of the goat kids were noted. Our hypothesis was that the goat kid changes from hider at stable to follower at pasture, and thereby spending time together with its mother at pasture. The results showed a significant increase in the time spent with the mother at pasture then in the stable. A similar significant increase could be found in the time spent near other adult goats. The other part of this study was about diet learning. Goats learn what to eat through postingestive feedback; here the focus was on the social aspect of the learning process. Therefore the aim of the second part of this study was to find out if the mother’s feed choice influences the feed choice of the goat kid. Our hypothesis was that there is an influence from the mother. Thus the feed choice of 5 goats, 5 yearlings and 5 young kids at pasture were studied, to investigate if such an influence exists. The observations were performed using focal animals and a check sheet where the feed choices were noted. The result showed that there seemed to be a maternal influence on the feed choice of the goat kid. Conclusively the increased time spent with the mother while at pasture offers testimony to our hypothesis that the goat kid changes from hider to follower behaviour when at pasture. As for the feed choice study, the results support that the mothers feed choice influence the feed choice of the goat kid.

,

Sammanfattning
Idisslare kan klassificeras som antingen gömmare eller följare beroende på ungarnas beteende efter födseln. De båda beteendetyperna påverkar närheten mellan mor och unge. Getter brukar betraktas som gömmare, men den omgivande miljön spelar en avgörande roll när det gäller beteendet. Syftet i första delen av studien var att undersöka hur närheten mellan get och killing förändrades vid flytt från stallet till betet. Vi undersökte detta genom att jämföra tid tillsammans med mamman inne i stallet med tid spenderad med mamman ute på betet. Getflocken i försöket bestod av sex getter, sju ungetter och elva killingar, alla av rasen svensk lantras (Capra Hircus). Observationerna genomfördes med hjälp av ett etogram där killingarnas sociala interaktioner noterades. Vår hypotes var att killingarna ändrade beteende från gömmare till följare när de kom ut på betet och i och med det spenderade mer tid tillsammans med mamman. Resultaten visade en signifikant ökning av tiden spenderad med mamman ute på betet. En signifikant ökning kunde också hittas för hur mycket tid killingarna spenederade nära andra getter. Den andra delen av studien ägnades åt födoinlärning. Getter lär sig vad de ska äta genom ”postingestive feedback” (dvs smak + känsla efteråt) och jag var intresserad av den sociala aspekten av inlärningsprocessen. Syftet med andra delen av studien var därför att studera huruvida getens födoval influerar killingens födoval. Hypotesen var att getens födoval påverkar killingens. Således studerades födovalet hos fem getter, fem unggetter och fem killingar för att hitta stöd för ett sådant inflytande. Observationerna genomfördes med hjälp av fokaldjur och ett etogram där födovalen noterades. Resultaten visade att det verkade finnas ett sådant inflytande. Slutligen kan
man konstarera att den ökade tiden med mamman ute på betet stödjer vår hypotes att killingen ändrar beteende från gömmare till följare ute på betet. När det gäller födovalsstudien, så bekräftar resultaten att mammans födoval influerar killingens födoval.

Main title:Social preference and diet learning in goat kids at pasture
Authors:Orve, Viveca
Supervisor:Winblad von Walter, Louise
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:mother-young relationship, time budget study, hider vs. follower behaviour, diet learning, influence of the mother
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6
Language:English
Deposited On:04 Apr 2011 10:08
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics