Home About Browse Search
Svenska


Gottberg, Emil, 2009. Urban odling : möjligheter för framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

By exploring different forms of urban cultivation and looking into future gains of sustainability, I want to focus on unconventional and perhaps necessary ways of building, living and making a living. This will be made through study of literature on the topic.

Urban cultivation could be anything from a pot of basil in the kitchen window to a city farm. The core of the concept is that the food is produced where it is eaten, in or in direct vicinity to the city and that it is produced ecologically. There will be many benefits, ecological, economical and social.

The world is at a turning point right now where consumption patterns and the industry processed food are questioned and it is important that the things we consume are genuine
and authentic. We want food that is locally and ecologically produced; food that we can trust. To make this available to the city dwellers it takes effective and innovative solutions to cultivate the city even more. This would give positive effects for the environment, people’s health and for the social life of the city. This could be made possible by the cultivation of the city, but for it to happen there will have to be a conscious city-planning.

The long term goal for the urban cultivation is that it should be able to provide the city’s inhabitants with a base supply of vegetables and fruit under as great a part of the year as possible. This will contribute to the flexibility both when it comes to a more sustainable
city and for its preparedness in an eventual crisis situation. By understanding and willingness to develop the urban cultivation, positive changes can be achieved in the
society we live in.

,

Genom att undersöka olika former av urban odling och få en bredare syn på de framtida vinster man kan få ur ett hållbarhetsperspektiv vill jag, genom en deskriptiv
litteraturstudie av ämnet, närma mig okonventionella och kanske nödvändiga sätt att bygga, bo och försörja sig på.

Urban odling kan vara allt från en kruka basilika i köksfönstret till ett jordbruk i stadsmiljö. Kärnan i begreppet är att maten produceras där den konsumeras, i eller i direkt anslutning till staden och att den produceras ekologiskt. Detta medför många fördelar,
ekologiska, ekonomiska och sociala.

Världen befinner sig just nu i en brytpunkt där konsumtionsmönster och den industriellt
processade maten ifrågasätts och större vikt läggs vid äktheten hos det vi konsumerar. Vi vill ha mat som är lokalt producerad och ekologiskt odlad; som vi kan lita på. För att tillgängliggöra detta för stadsborna krävs det effektiva och innovativa lösningar för att i större utsträckning odla i staden. Därmed skulle tillgången öka på närodlad mat av god kvalitet till ett rimligt pris, vilket ger positiva effekter för miljö, människors hälsa och det sociala livet. Genom att odla staden kan detta bli verklighet, men det kräver en medveten stadsplanering.

Det långsiktiga målet för den urbana odlingen är att den ska kunna försörja stadens befolkning med ett basutbud av grönsaker och frukt under en så stor del av året som
möjligt. Detta bidrar till flexibilitet både när det gäller en mer hållbar stad och för dess beredskap i ett eventuellt krisläge. Genom förståelse och vilja att utveckla urban odling kan positiva förändringar uppnås i samhället vi lever i.

Main title:Urban odling
Subtitle:möjligheter för framtiden
Authors:Gottberg, Emil
Supervisor:Larsson, Marie
Examiner:Jallow, Sabina
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:matproduktion, alternativt jordbruk, hållbarhet, urbana områden, i-länderna, odlingar i staden, rekreation, planering, beredskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-78
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-78
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2009 08:54
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics