Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Malin, 2011. Luftvägsviroser hos förmedlingskalvar. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
415kB

Abstract

Utbrott med pneumoni i kalvbesättningar är förenat med både ökade arbetsinsatser och produktionsförluster för djurägaren. Av den anledningen är det av intresse att hålla sjukdomsutbrotten nere, något som ibland är lättare sagt än gjort då många olika infektionsagens samspelar med såväl miljöfaktorer som kalvens egen fysiologi vid etablering och spriding av luftvägsinfektioner.
I den här studien ingick 30 förmedlingskalvar av mjölkras som ursprungligen köptes in från 10 olika besättningar för att ingå i ett försök på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Strax efter att kalvarna anlänt till stallokalerna insjuknade majoriteten av dem med varierande grad av luftvägssymptom, lös avföring/diarré och nedsatt allmäntillstånd, något som är mycket vanligt då kalvar från olika besättningar integreras.
De kalvar som visade påtagliga symtom på luftvägsinfektion behandlades med penicillin-prokain. Blodprov togs från alla individer i samband med ankomst samt 19-34 dagar senare strax innan avlivning. Blodproven analyserades med indirekt ELISA avseende antikroppar mot fyra virus som är vanligt förekommande i samband med utbrott av kalvpneumoni, nämligen BRSV (bovint respiratoriskt syncytialt virus), BCV (bovint coronavirus), BAV-3 (bovint adenovirus typ 3) och BPIV-3 (bovint parainfluensavirus typ 3).
Varken BCV eller BPIV-3 hade någon avgörande roll i sjukdomsförloppet baserat på serumanalyserna. Inte heller kunde något aktivt infektionsutbrott påvisas för BRSV men däremot tydde resultaten på att kalvar från två av besättningarna hade infekterats med BRSV innan de köptes in till projektet. Kalvarna från de här besättningarna uppvisade en markant högre behandlingsfrekvens än kalvar från de andra besättningarna, något som kan sammankopplas med virusets förmåga att på ett negativt sätt interagera med immunförsvar, slemhinnor och cilierat epitel hos drabbade individer. Följden blir en generellt nedsatt motståndskraft mot sekundära patogener. Elva kalvar uppvisade en tydlig serokonversion mot BAV-3, vilket tyder på att denna infektion cirkulerade bland kalvarna under försökets gång.

,

Outbreaks of pneumonia in calf groups are associated with both increased work load and production losses for the animal owner. For this reason it is of great interest to keep the incidence of infection low, something that can be easier said than done since many different pathogens interact with environmental factors as well as the physiology of the calf when it comes to the establishment and propagation of respiratory infections.
This study involved 30 dairy calves purchased from 10 different herds to be part of a trial at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala. Shortly after their arrival to SLU, the majority fell ill with respiratory symptoms, loose feces/diarrhea and a decline in general condition, something that is very common when calves of different origins are co-mingled in this manner.
Calves with moderate to severe symptoms of respiratory disease were treated with penicillin-procaine. Blood samples were collected from all individuals at the point of arrival and then again 19-34 days later before the calves were euthanized. The blood samples were analyzed with indirect ELISA for antibody levels to four viral pathogens that are commonly associated with enzootic pneumonia, namely BRSV (bovine respiratory syncytial virus), BCV (bovine coronavirus), BAV-3 (bovine adenovirus type 3) and BPIV-3 (bovine parainfluenza virus type 3.)
Neither BCV nor BPIV-3 seemed to play an important role in this specific outbreak based on the serum-analyses. However, although there were no evidence of any active and propagating infection of BRSV in the calf group the results suggested that calves from two of the ten herds had been infected with BRSV before they were purchased. The individuals from these particular farms showed a markedly higher treatment-frequency compared to calves from the other farms. This is something that can be traced back to the virus ability to interact in a negative way with the cellular immune system, mucus membranes and ciliated epithelia resulting in a reduced general resistance to pathogens amongst affected calves. Eleven calves showed a marked increase, seroconversion, in antibodies directed against BAV-3, indicating an active BAV-3 infection spreading among the calves during the observation period.

Main title:Luftvägsviroser hos förmedlingskalvar
Authors:Johansson, Malin
Supervisor:Tråvén, Madeleine
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:17
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Kalv, Luftvägsinfektion, Virus, BCV, BAV-3, BRSV, BPIV-3, Antikropp, ELISA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-435
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-435
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2011 10:07
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics