Home About Browse Search
Svenska


Olson, Hanna, 2011. N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) hos hundar med kronisk mitralisklaffdegeneration. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
273kB

Abstract

SAMMANFATTNING
Natriuretiska peptider är en är en grupp proteiner som via natriuretiska, diuretiska och vasodilaterande egenskaper reglerar vätskehomeostasen i kroppen (Levin et al, 1998). De frisätts bland annat när hjärtmuskelcellerna utsätts för stress och kan fungera som biomarkör för att utvärdera hjärtsjukdom. Analysering av typ B natriuretic peptide (BNP) i blod kan komma att vara till hjälp för den praktiserande veterinären vid diagnostisering av hjärtsvikt och även vid uppskattning av grad av hjärtsjukdom. Det har även visat sig att BNP kan användas för att uppskatta prognosen hos hundar med kronisk klaffdegeneration (Chetboul et al, 2009; Moonarmart et al, 2010).
Kronisk klaffdegeneration är den vanligaste hjärtsjukdomarna hos hund och drabbar fram för allt små till medelstora hundar från medelåldern och uppåt (Kogure, 1980). Atrioventrikulärklaffarna, vanligtvis mitralis, blir nodulärt förtjockade med inlagring av glukosaminoglykaner och fibrosvävnad vilket leder till klaffinsufficiens. Sjukdomen har ett långsamt förlopp, ofta över flera år, och kan i slutändan leda till hjärtsvikt.
Syftet med arbetet var att undersöka serumnivåerna av N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) hos hundar med kronisk mitralisklaffdegeneration i olika stadier. I studien ingick 48 hundar med kronisk mitralisklaffdegeneration samt 21 friska kontrollhundar. Vi fann att nivåerna av NT-proBNP ökade med ökad grad av kronisk mirtalisklaffdegeneration (P<0,0001). Den största stegringen av NT-proBNP hittades hos hundar med kraftig kronisk mitralisklaffdegeneration, ett fynd som kan vara av värde vid handläggning av hundar med kronisk miralisklaffdegeneration.

SUMMARY
Natriuretic peptides are a group of proteins with natriuretic, diuretic and vasodilatory properties, which are important for regulating the fluid homeostasis in the body and blood pressure (Levin et al, 1998). They are released from cardiac myocytes in case of myocardial stress and may function as a biochemical marker for cardiac disease. Analysis of BNP in blood may be helpful for the practicing veterinarian to diagnose heart failure, but also for obtaining an objective measurement of disease severity.
Myxomatous mitral valve disease (MMVD) is the most common cardiac diseases in dogs, affecting older, small to medium sized dogs (Kogure, 1980). The atrioventricular valves, usually the mitral valve, become thickened with nodular deposits of glycosaminoglycans and fibrous tissue, which lead to insufficiency of the valve. The disease has a slow progression, often over several years, and may lead to heart failure.
The aim of this study was to investigate the serum levels of N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) in dogs with chronic mitral valve degeneration in different stages. 48 dogs with chronic mitral valve degeneration and 21 healthy control dogs were included in the study. We found that the levels of NT-proBNP increased with severity of the mitral valve degeneration (P<0.0001). The largest increase of NT-proBNP was found in dogs with severe disease, which suggests that the test may be useful for managing dogs with MMVD.

Main title:N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP) hos hundar med kronisk mitralisklaffdegeneration
Authors:Olson, Hanna
Supervisor:Ljungvall, Ingrid and Häggström, Jens
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:86
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Natriuretisk peptider, N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT-proBNP), hund, kronisk mitralisklaffdegeneration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-436
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-436
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:28 Feb 2011 11:39
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics