Home About Browse Search
Svenska


Eskhult, Gustaf and Molin, Erik, 2011. A foreign aid dilemma : a study of budget support versus project aid. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
707kB

Abstract

Foreign aid is a very debated and controversial topic. The most recent studies have focused more on GDP growth and foreign aid correlation, however not much of the debate has focused on what kind of foreign aid should be given. The most common foreign aid is budget support, often a bilateral funds transfer between two countries. This kind of foreign aid can be both conditional and unconditional from the donors’ perspective. The most known type of foreign aid is project aid, often headed by a international organization, that see the entire project through, from raising funds, to actually be in the aid receiving country, establishing healthcare, education, road-construction etc.

Our purpose is to compare two micro-economic studies of budget support versus project aid. These two are using similar economic models. We are to draw conclusions of their models, and how or if, their conclusions can be applied on the real world. Different opinions of these two studies conclude towards different results but both points out that conditional budget support produces the most effective results in the receiving country.

Both to some extent neglect the role of project aid, and neither takes corruption into account as a factor for the lack of efficiency of budget support. Also the "crowding out"- effect of project aid has been one of the main topics in the debate against it. On the other hand, both authors aggregate the individual donor nations and organizations into one universal donor, taking the real-world un-coordination of conditional budget support out of the picture. We attempt to extend the perspective by offering suggestions on how to improve these models, based on the problems mentioned above.

We conclude that more variables need to be put into the equations, especially for the un-coordination by donors, as-well as corruption. We also acknowledge the difficulty to try to put an economic and social phenomenon that is foreign aid, into a simplified micro-economic equation.

,

Utlandsbistånd är idag ett väldigt debatterat och kontroversiellt ämne. De senaste studierna har fokuserat på BNP tillväxt och dess korrelation med utlandsbistånd. Dock har inte debatten fokuserat på vilken typ av stöd som borde ges till andra länder. Den mest kända typen av utlandsbistånd är budgetstöd, som ofta är bilateralt stöd mellan två länder. Detta stöd kan ges av givarlandet genom ett villkorligt stöd med krav på förutsättningar för att stödet ska kunna ges, eller ovillkorligt stöd. Den mesta kända av stödformerna är projektstöd, som ofta drivs av internationella organisationer, som övervakar varje steg, från kapitalanskaffningen till att vara närvarande inom mottagarlandet för etablerandet av sjukvård, utbildning, vägbyggen etc.

Vårt syfte är att jämföra två stycken mikroekonomiska studier kring budgetstöd gentemot projektstöd. Dessa två studier använder liknande modeller. Vi drar sedan slutsatser från modellerna om huruvida man kan applicera dem i verkligheten. Trots att båda två av dessa studier ger olika resultat, framhäver båda att det villkorliga stödet ger mest effektiva resultat i mottagarlandet.

Båda studierna bortser delvis från projektstödets roll i utlandsbistånd, samt tar ingen hänsyn till korruption som en faktor för bristen på effektivitet inom budgetstöd. Även "undanträngningseffekten" i projektstödet har varit ett av huvudämnena i debatten mot projektstöd. Å andra sidan, båda studierna aggregerar givarländerna och givarorganisationer in i en större universell biståndsgivare, vilket tar bort verklighetens brist på sammanordning av villkorligt budgetstöd, från modellerna. Vi försöker utöka perspektivet på dessa modeller genom att ge förslag på hur man ska förbättra dem utifrån ovanstående problem.

Vi konstaterar att fler variabler behövs inom ekvationerna, speciellt för bristen sammanordning från givarna, samt en variabel för korruption. Vi vidhåller även svårigheten som finns i att försöka sammanfatta utlandsbistånd, vilket är ett ekonomiskt och socialt fenomen, i en simpel mikroekonomisk ekvation.

Main title:A foreign aid dilemma
Subtitle:a study of budget support versus project aid
Authors:Eskhult, Gustaf and Molin, Erik
Supervisor:Surry, Yves
Examiner:Elofsson, Katarina
Series:Degree thesis / SLU, Department of Economics
Volume/Sequential designation:640
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:foreign aid, budget support, project aid, corruption
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-961
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-961
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:English
Deposited On:11 Feb 2011 07:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page