Home About Browse Search
Svenska


Svonni, Elin, 2011. Trakealkollaps hos shetlandsponnyer : effekt på prestation och lungfunktion . Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
183kB

Abstract

Trakealkollaps är relativt ovanligt förekommande hos hästar men är något vanligare hos småvuxna ponnyraser. Sjukdomen har ett progressivt förlopp och är ofta långt framskriden innan respirationssymtom som missljud, hosta och dyspné uppkommer. De tillgängliga behandlingsalternativen ger sällan tillfredsställande resultat och prognosen vid höggradig kollaps med grava symtom får anses som dålig. Syftet med den här studien var att undersöka om och i så fall i vilken grad trakealkollaps påverkar hästens användbarhet, detta gjordes genom att undersöka om det fanns någon skillnad i arbetstolerans och lungfunktion mellan en grupp friska shetlandsponnyer och en grupp shetlandsponnyer med trakealkollaps. Den friska gruppen bestod av tio ponnyer och gruppen med kollaps av fyra ponnyer, varav tre hade trakealkollaps av grad 3 och en av grad 2. Hästarna i studien genomförde ett lättare arbetsprov där de travade 3000 m i 12 km/h, ingen häst behövde avbryta provet pga. respirationssymtom däremot visade alla hästar med kollaps någon form av symtom från luftvägarna under provet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande andningsfrekvens efter provet eller hjärtfrekvens under eller efter provet. Lungfunktion mättes med forcerad oscillationsteknik där motstånd och eftergivlighet i luftvägarna mäts med hjälp av oscillerande sinusvågor, i denna studie gjordes mätningar på frekvenserna 3, 5, 7 och 10 Hz. FOT används inom humanmedicinen för att diagnosticera och monitorera trakealstenoser då resistansen i respirationssystemet stiger och reaktansen som speglar respirationssystemets eftergivlighet sjunker vid förekomst av stenos. Förväntningarna innan studien var att detsamma skulle gälla även för trakealkollaps hos häst. Det gick dock inte att påvisa någon signifikant skillnad mellan grupperna gällande resistans i respirationssystemet vid någon frekvens även om hästarna med trakealkollaps tenderade att ligga högre än kontrollgruppen, däremot låg reaktansen som speglar luftvägarnas eftergivlighet signifikant lägre hos hästarna med trakealkollaps vid frekvensen 10 Hz. Det låga hästantalet och det faktum att skillnad bara kunde ses vid en frekvens gör dock att det inte kan uteslutas att de låga reaktansvärdet var en tillfällighet. Slutsatserna från studien var att även hästar med relativt höggradig trakealkollaps klarar av att utföra ett lättare arbetsprov men att respirationssymtom uppkommer även vid detta lätta arbete. Det kunde också konstateras att FOT visade sig vara en alltför okänslig metod för att använda för diagnosticering av trakealkollaps på häst i den här studien.

,

Tracheal collapse is not a common disease in horses but occurs more frequent in small pony breeds. The disease is progressive and it often advances far before respiratory signs like wheezers, cough and dyspnea are noticed. The treatments do usually not manage the tracheal collapse sufficient and the prognosis for severe collapse with clinical signs is poor. The purpose of the study reported here was to investigate if there were some differences in exercise tolerance and lung function between one group of healthy Shetland ponies and one group of Shetland ponies with tracheal collapse. There where ten ponies in the healthy group and four ponies in the group with tracheal collapse, three of them had collapse of grade 3 and one of grade 2. The horses performed a low intensive exercise test in which they were trotting 3000 m with a speed of 12 km/h. None of the horses was taken out of the test due to respiratory problems, but all of the horses with tracheal collapse showed some respiratory signs during the test. There were no significant differences between the groups in respiratory rate after the test or heart rate during or after the test. Lung function was measured with forced oscillation techniques, resistance and reactance in the respiratory system were measured with oscillating sinus nodes. In this study measurements were made at frequencies of 3, 5, 7 and 10 Hz. FOT is used in human medicine to diagnose and monitor tracheal stenosis, the resistans increases and the reactanse decreases when a stenosis is present. The expectations before conducting this study was that this would be true also in tracheal collapse in horses, but there were no significant differences in resistance between the groups even though there was a tendency of higher values for the horses with collapse. The reactance was significant lower for the horses with collapse only at the frequency of 10 Hz, but because of the low number of horses it is possible that the low value was a coincident. The conclusions of this study was that even horses with tracheal collapse of grade 2-3 managed to perform a low intensive exercise test but they were showing respiratory signs during the test. This study also shows that FOT is too insensitive to use in diagnostics of tracheal collapse in horses.

Main title:Trakealkollaps hos shetlandsponnyer
Subtitle:effekt på prestation och lungfunktion
Authors:Svonni, Elin
Supervisor:Riihimäki, Miia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:90
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:häst, trakealkollaps, lungfunktion, arbetsintolerans, forced oscillation techniques
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-418
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-418
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2011 11:19
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics