Home About Browse Search
Svenska


Tiberg, Anna, 2009. När stenöknen blommar : en studie av växter på torra växtplatser och deras gestaltande egenskaper. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Idén till arbetet kommer ifrån Kenneth Lorentzon, SLU i samband med att han söktes upp för
att få förslag på uppsatsämnen inriktat på växter, inför examensarbetet inom
Landskapsingenjörsprogammet SLU, Alnarp, vårterminen 2009.
Syftet med studien är att inspireras av boken Beth Chattos Gravel Garden (2000) samt studera ett
antal växter på torra växtplatser runt om i världen och utifrån det gestalta ett förslag med
torktåligt hortikulturellt växtmaterial till ett nytt växtsortiment på Alnarp. Litteraturstudien,
diskussionen och gestaltningen ska besvara frågeställningen:
Hur kan man anlägga en liknande typ av gravel/scree garden i Beth Chattos anda utifrån ett
svensk klimat?
Målet med studien är att fördjupa växtkännedom och att öva växtgestaltning.
Studien har genomförts med hjälp av litteraturstudier, vilka i studiens inledning siktar in sig på att
ge en översiktlig bild av vilka torra växtplatser som finns på jordens yta. De ska även exemplifiera
några typiska karaktärer för växterna inom det specifika området för att ge en ökad förståelse för
den komplexitet som ligger bakom växternas olika uttryck.
I studien ingår intervjuer med tre personer varav två tillhör de främsta experterna på alpint
växtmaterial i Sverige. Alla tre har praktiska erfarenheter av att anlägga klippträdgårdar, bland
annat i Göteborgs botaniska trädgård. Dessa intervjuer gjordes framförallt för att knyta ihop en
del teori med praktik, det vill säga hur man konstruktionsmässigt kan gå till väga för att anlägga
en typ av torr växtplats i Sverige med ett växtmaterial lämpat för zon I, Skåne.
För att förslagsställaren skulle kunna gestalta ett nytt växtsortiment på Alnarp inspirerad av
litteraturen och av studiebesöken som gjordes i samband med intervjuerna utfördes ytterligare
litteraturstudier inom design och gestaltning av växter.
I slutsatsen kommer författaren fram till att gestaltningsmässigt går det utmärkt att inspireras av
Beth Chatto och använda sig av samma val av växter som hon. När stenöknen blommar är dock
förslagsställarens eget uttryck och förutom att denna studie bidragit till ökade kunskaper inom
växtkännedom, har författarens eget referensbibliotek utvecklats inom växtkomposition.
Frågeställningens slutsats, Hur man kan anlägga en liknande typ av gravel/scree garden i Beth
Chattos anda utifrån ett skånskt klimat?, blir att väljer man att anlägga en liknande typ av gravel
garden i Beth Chattos anda får man använda sig av ett mindre torktåligt växtmaterial i Sverige
beroende på att vårt klimat har en kortare vegetationsperiod och en mindre årsavdunstning.
Väljer man dock som i studien att konstruera en upphöjd bädd av stenar och sandig morän är det
fullt möjligt att odla torktåliga växter som har begränsad härdighet i Sverige. Beth Chattos scree
garden är en konstruktionsmässigt bättre typ för vårt klimat i avseendet att odla känsligt torktåligt
växtmaterial.
Arbetet riktar sig först och främst till växtintresserade studenter. Men studien ska även kunna
vara begriplig för lite mer insatta privatpersoner som söker kunskap om torktåligt växtmaterial
samt deras ståndorter och vill veta något om hur man kan gå till väga innan man konstruerar en
torrbädd av sandig morän. Kommunen och privata företag är välkomna att ta del av arbetet för
att eventuellt anlägga liknande konstruktioner i Skåne. Studien är inte en handbok utan mer som
ett första steg till att studera vidare på.

Main title:När stenöknen blommar
Subtitle:en studie av växter på torra växtplatser och deras gestaltande egenskaper
Authors:Tiberg, Anna
Supervisor:Lorentzon, Kenneth
Examiner:Svensson, Magnus
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:öken, drought resistant , växtkomposition, Chatto, grusträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-79
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-79
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant taxonomy and geography
Language:Swedish
Deposited On:02 Jun 2009 08:58
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics