Home About Browse Search
Svenska


Blennersjö, Josephine, 2010. Påverkar behandling med magnettäcke beteendet hos friska hästar?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
384kB

Abstract

Magneter har använts långt tillbaka i tiden för att behandla olika åkommor. Det senaste årtiondet har de fått ett uppsving som en alternativmedicinsk metod. De påstås ha olika medicinska effekter så som att ge ökat blodföde och verka smärtlindande och avslappnande på ömma muskler. Syftet med den här studien var att studera huruvida hästtäcken med 120 stycken insydda permanenta magneter (à 900 gauss) har någon effekt på beteenden hos hästarna vilka tyder på en ökad avslappning. Sju normala, friska hästar inkluderades i en prospektiv, randomiserad, blindad, placebokontrollerad cross-over studie. Två olika etologiska protokoll användes för att utvärdera beteendet hos hästarna från videofilmer av försöken. Studien genomfördes under totalt två timmar, med 30 minuters baslinjeregistreringar, en timmes behandling med täcke och 30 minuters registrering efter det att täckets tagits bort. I den ena studien registrerades hästarnas nivå av avslappning var tionde minut. I den andra studien, som gjordes på samma videomaterial, studerades frekvensen av vissa beteende under en fyraminutersperiod innan täcket lades på och under en fyraminutersperiod med täcke på. Det förelåg ingen statistisk skillnad i beteendet mellan grupperna i studien och det förelåg ingen skillnad i resultat mellan de olika beteendeprotokollen. Det var ett litet hästmaterial och normalvariationen mellan individer var väldigt stor vilket gör det svårt att upptäcka små skillnader. Studien utesluter inte heller en eventuell effekt av magnettäcke på hästar som är sjuka eller har en ökad muskelspänning.

Main title:Påverkar behandling med magnettäcke beteendet hos friska hästar?
Authors:Blennersjö, Josephine
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Persson, Elisabeth
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:78
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:beteende, magnettäcke, hästar, behavor, magnetic blanket, horses
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-415
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-415
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:08 Feb 2011 12:30
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page