Home About Browse Search
Svenska


Arosenius, Hanna, 2011. Kloning av hästens TLR-4 som verktyg för att se betydelsen av hästens medfödda immunitet vid recurrent airway obstruction. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Recurrent Airway Obstruction, RAO, är en icke infektiös luftvägssjukdom hos häst. Sjukdomen karaktäriseras av perioder med reversibel luftvägsobstruktion och inflammation orsakad av bronkospasm och ansamling av mucus och neutrofiler i luftvägarna. Sjukdomsorsaken anses vara multifaktoriell med ett samspel mellan dålig miljö och en viss genetisk predisposition. Den immunologiska bakgrunden till sjukdomen är fortfarande oklar men både den förvärvade och medfödda immuniteten anses delta i luftvägsinflammationen. Toll-lika receptorer, TLR, hör till de viktigaste receptorerna i den medfödda immuniteten. Det finns ca 14 olika TLRs som var och en verkar som receptor för en eller flera specifika mikrobiella molekyler. TLR-4 är receptor för lipopolysackarider - endotoxinet hos Gramnegativa bakterier - men även för viralt protein, fibrinogen och heatshockproteiner. Då liganden binder till TLR-4 går en signal in i cellen som genom nuklär faktor κB börjar bilda cytokiner. Det finns en stark koppling mellan exponering för endotoxin och RAO. I det här arbetet har en positiv kontroll för hästens TLR-4 mRNA tagits fram genom plasmidkloning. Plasmiden kan användas för att kvantifiera uttrycket av TLR-4 mRNA med kvantitativ-PCR från valda prover från häst, bland annat för att kunna utvärdera uttrycket av TLR-4 mRNA, och på så sätt den medfödda immuniteten, vid RAO.

,

RAO, Recurrent airway obstruction, is a non-infectious airway disease of horses. The disease is characterized by periods of reversible obstruction and inflammation of the small airways caused by bronchospasm and accumulation of mucus and neutrophils in the airways. The etiology of the disease is considered to be multifactorial with cooperation between dusty environment and a genetic predisposition. The immunological background of the disease is still ambiguous and both innate and acquired immunity have been implicated as contributing to airway inflammation. Toll-like receptors, TLRs, are among the most important receptors of the innate immunity. There are 14 different known TLRs, each of which is receptor to one or more specific microbial molecules. TLR-4 is a receptor to LPS, the endotoxin of gram-negative bacteria, but also a receptor to viral protein, fibrinogen and heat-shock-proteins. When the receptor is bound to its ligand, it will signal the cell to produce different cytokines through the NFκB pathway. There is a correlation between clinical manifestation of RAO and exposure of airways to endotoxins. In this work, a positive control of the TLR-4 mRNA of the horse has been produced by plasmid cloning. This plasmid can subsequently be used to quantify the expression of TLR-4 mRNA by using qPCR on samples from horses. The analysis can be used to more accurately measure the expression of TLR-4 mRNA in equine samples and thereby enhance the ability to evaluate contribution of the innate immunity to triggering airway inflammation in horses with RAO.

Main title:Kloning av hästens TLR-4 som verktyg för att se betydelsen av hästens medfödda immunitet vid recurrent airway obstruction
Authors:Arosenius, Hanna
Supervisor:Ellencrona, Karin and Pringle, John and Rosander, Anna
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete (Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet)
Volume/Sequential designation:2011:3
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:RAO, TLR-4, plasmidkloning, medfödda immuniteten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-410
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-410
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Feb 2011 12:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page