Home About Browse Search
Svenska


Brorsson, Mikaela and Holgersson, Stina and Ritzman, Emelie, 2010. Ungdomars motiv kring avhopp från ridskola. First cycle, G1E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
97kB

Abstract

Forskningsstudier visar på att en hel del ungdomar slutar att rida på ridskola. Det är därför intressant att undersöka orsaken till varför de gör det. Vi tror att ett minskat antal ridande på ridskolor kan ha en påverkan på sporten i framtiden. Det vara svårt som instruktör på ridskola att få reda på den riktiga orsaken till varför varje elev slutar, då det kan vara ett känsligt ämne. Det kan också vara så att man som instruktör kan bli väldigt förvånad att en viss elev slutar, eller fortsätter rida då man har haft en annan uppfattning av eleven.
Huvud syfte: Att försöka belysa varför ungdomar väljer att sluta rida på ridskola och att upplysa ridskolorna om vilka anledningar det kan finnas för ungdomar att sluta rida på ridskola. Arbetets frågeställningar är: Vilka kan anledningarna vara för att välja att sluta att rida på ridskola? Vad skulle ridskolorna kunna göra för att behålla sina elever i ridskoleverksamheten?
Denna undersökning är av kvalitativ karaktär. Till studien söktes ungdomar som slutat rida under åldern 13-19 år och slutat under de senaste tre åren. Åtta intervjuer genomfördes. Av tids- och kostnadssjäl valdes att göra intervjuerna över telefon. I intervjuerna har det framgått att tidsbrist ofta varit en mer eller mindre betydande orsak till beslutet att sluta på ridskola. Vad man har tid med beror på hur man prioriterar. Därför tror vi att tidsbristen till stor del bör hänga ihop med ett dalande intresse, alternativt att ett starkare intresse för något annat har väckts.
Det faktum att ridsporten är en så dyr idrott blev också bekräftat i resultatet av intervjuerna. Flera svarade att de slutat rida med de ekonomiska aspekterna som en bidragande faktor. I tonåren ökas ofta ambitionsnivån med träningen, man vill ha fler träningstillfällen för bättre möjligheter till resultat. Det i sin tur leder till en stor ökning av kostnaderna, för det redan dyra fritidsintresset.
I studien har det framgått att det oftast är en kombination av olika anledningar som leder till det slutliga avhoppet. Några exempel är tidsbrist, för höga kostnader, och att man skaffat egen häst eller påbörjar gymnasieutbildning med hästinriktning.

Main title:Ungdomars motiv kring avhopp från ridskola
Authors:Brorsson, Mikaela and Holgersson, Stina and Ritzman, Emelie
Supervisor:Thorell, Gabriella
Examiner:Steninger, Åsa
Series:Hippologiskt examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:391
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:VY006 Equine Studies Programme - Riding Instruction 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:ridskoleverksamhet, tonåring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-406
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-406
Language:Swedish
Deposited On:02 Feb 2011 12:29
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page