Home About Browse Search
Svenska


Lauritsen, Anna, 2010. Små ridskolorssyn på marknadsföring. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
270kB

Abstract

Den svenska ridskolan är världsunik då det inte finns liknande omfattning av ridskolor i andra länder. Den svenska ridskolan är också unik genom sitt anpassade utbud av ridundervisning till barn, ungdomar och vuxna oavsett social bakgrund. Ridskoleridning är idag en folksport och har därigenom en stor social betydelse för dagens samhälle.
Tidigare studier belyser att det är svårt att nå lönsamhet för små ridskolor. Kopplat till detta lyder studiens frågeställningar: Hur mycket resurser lägger mindre ridskolor på sitt marknadsföringsarbete? Finns det en medveten strategi när det gäller val av kundgrupp och verksamhetsinriktning? Finns det en koppling mellan lönsamhet och medvetet marknadsföringsarbete?
Studiens syfte är att undersöka hur mindre ridskolor använder, och kan använda sig av marknadsföring för att förbättra lönsamheten.
Djupintervjuer har använts för att kunna jämföra och analysera olika ridskolors situationer. Litteratur och tidigare studier har också bidragit till studiens omfattning.
Resultatet visar att små ridskolor lägger lite resurser på marknadsföringsarbetet. Det finns dock en medveten strategi när det gäller val av kundgrupp och ridskolorna har en tydlig verksamhetsinriktning beroende på denna kundgrupp. Det är svårt att se kopplingen mellan lönsamhet och medvetet marknadsföringsarbete. Troligen finns det flera orsaker till att ridskolorna lägger lite resurser på sitt marknadsföringsarbete.
Slutsatserna för denna studie är att små privata ridskolor har otydliga planer gällande marknadsföring. De har inte någon utvecklad plan för hur de skall marknadsföra sig. De lägger inte heller några större ekonomiska resurser på marknadsföring. Ridskolorna har dock tydlig profil och kundinriktning. Kundanpassningen är väldigt tydlig! Man lägger mer fokus på gemenskap och hästen och mindre på ridning. Ridskolorna anpassar sig till nya kundgrupper och trender. Ingen har systematisk marknadsplan men förstår och lever i den ekonomiska verkligheten.

Main title:Små ridskolorssyn på marknadsföring
Authors:Lauritsen, Anna
Supervisor:Naucler, Lars-Gösta
Examiner:Steninger, Åsa
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K8
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:lönsamhet, ridskoleverksamhet, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-407
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-407
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:02 Feb 2011 12:47
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page