Home About Browse Search
Svenska


Wiberg, Linda, 2011. Utsöndring av FCoV från kliniskt friska hankatter. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Felint coronavirus (FCoV) är vanligt förekommande hos våra katter. Viruset i sig orsakar för det mesta inga symtom alls eller en mild enterit, men hos vissa individer muterar viruset och orsakar den dödliga sjukdomen Felin infektiös peritonit (FIP). De flesta katter som smittas av FCoV bär på viruset i veckor till månader för att sedan göra sig av med det. Vissa katter blir persistenta bärare och smittspridare. Eftersom viruset är så spritt i vår kattpopulation är det svårt att sanera en besättning från FCoV. Därför är många uppfödare oroliga över att få in viruset i sin besättning, vilket kan leda till att de undviker parning med katter från besättningar som inte är fria från viruset. FCoV är även vanligt hos stora kattdjur, vilket leder till problem i våra försök att bevara de utrotningshotade arterna. Smittspridningen är huvudsakligen fekal-oral och många studier har undersökt utsöndringen av viruset i avföringen men få studier har gjorts på utsöndring via andra kroppsvätskor.
I denna studie har 50 friska hankatter provtagits för antikroppar mot FCoV. Av dessa var 18 katter seropositiva och från dessa analyserades svabbprover från svalg, ögonslemhinna och ändtarm med RT-PCR i ett försök att påvisa utsöndring av FCoV. Förutom detta togs spermaprov och blodprov för RT-PCR analys. Ingen av katterna utsöndrade virus i svalg, ögonslemhinna eller sperma och det gick inte att påvisa virus i blodet. Virus utsöndrades i avföringen hos 10 av katterna och ingen av katterna med en antikroppstiter lägre än 1:160 utsöndrade virus i avföringen. Att katterna inte utsöndrar virus i sperma betyder att man skulle kunna använda sig av artificiell insemination för att hindra smittspridning mellan besättningar.

,

Feline coronavirus (FCoV) occurs commonly in cats. The virus causes most of the time no symptoms at all or mild enteritis. In some individuals, the virus mutates and causes the fatal disease Feline infectious peritonitis (FIP). Most cats infected with FCoV carry the virus for weeks to months and then eliminate it. Some cats become persistent carriers and shedders. Since the virus is so widespread in the cat population, it is difficult to eliminate a multi-cat household from FCoV. Therefore, many breeders are worried about getting the virus in their breeding cattery and this can lead to that they avoid mating with cats from catteries which are not free from the virus. FCoV is also common in exotic feline species, which is a problem in our attempts to preserve endangered species. Spread of infection is predominantly fecal-oral, and many studies have examined the fecal shedding of virus. Few studies have been undertaken on the excretion via other body fluids.
In this study, 50 healthy male cats were sampled for analysis of antibodies to FCoV. Of these, 18 cats had antibodies, and from these cats, swabs were taken from the pharynx, conjunctiva and rectum and analyzed by RT-PCR to investigate the secretion of FCoV via these routes. Besides this, both semen and blood samples were taken for RT-PCR analysis. None of the cats were shedding virus in the pharynx, conjunctiva or semen and it was not possible to detect virus in the blood. Virus was excreted in the feces of 10 of the cats and none of the cats with antibody titers lower than 1:160 were shedding virus in feces. The cats did not excrete virus in semen and this means that artificial insemination could be useful in preventing the spread of infection between catteries.

Main title:Utsöndring av FCoV från kliniskt friska hankatter
Authors:Wiberg, Linda
Supervisor:Ström Holst, Bodil and Axnér, Eva
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2010:80
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Felint coronavirus, FCoV, Feline infektiös peritonit, FIP, utsöndring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-392
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-392
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:21 Jan 2011 13:49
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics