Home About Browse Search
Svenska


Jonasson, Erika, 2010. Dags att omvärdera det urbana ålandskapet : en studie om hur Rönneå kan återta sin position som ett identitetsskapande element i Ängelholm . Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Detta examensarbete i landskapsarkitektur har bedrivits i perioder under 2010. Huvudmålet har varit att lägga grunden för en förståelse av Rönneås betydelse och användning i Ängelholm samt hur den har förändrats över tiden och hänger samman med stadens utveckling i stort. Målet har också varit att ge ett översiktligt förslag på hur stadens koppling till ån kan förbättras.

En jämförelse mellan Rönneås dåtid och nutid visar tydligt att åns roll i landskapet har förändrats som ett resultat av människans och Ängelholms utveckling. Från att ha varit en förutsättning för Ängelholms grundande och invånarnas vardagsliv har ån utvecklats till ett återkommande landskapselement utan en tydlig funktion.

För att undersöka vilka förutsättningar och problem som finns inför en framtida utveckling av Rönneå har jag använt mig av en swot-analys, som har kompletterats med en workshop med ängelholmsborna. Vid workshopstillfället framfördes många visioner och förslag om Rönneås framtid. Dessa har vävts in i SWOT-analysens avslutande del som uppmärksammar åns möjligheter att sammanbindas med nuvarande stadsstruktur genom att utveckla ett sammanhängande stråk samt fler broförbindelser. Om det dessutom anläggs bryggor och mötesplatser vid ån skapas det också förutsättningar för ängelholmsborna att inbjudas till att använda sig av ån för rekreation och i sitt vardagsliv, året om.

Den genomförda swot-analysen betonar också att en av åns styrkor, som är dess varierande årums karaktärer och ringlande form, måste förvaltas med omsorg för att minimera de hot som finns genom erosion, översvämning och igenväxning.

För att tillvarata åns kvaliteter och samtidigt utveckla och förbättra dess brister är det med andra ord viktigt att alla förändringar genomförs med varsamhet och utifrån principen om ett hållbart nyttjande av landskapet. Det kan göras genom att ta stöd från den europeiska landskapskonventionen som nyligen ratificerades i Sverige. Konventionen betonar att varje land ska utveckla kvalitetsmål för sina landskap, där alla ska få vara delaktiga i processen med att formulera mål och ta beslut.

Arbetet med kvalitetsmålen menar jag kommer att leda till en förbättrad kunskap om Rönneås betydelse både för människan och för Ängelholm. Det i sin tur kan leda till ett större engagemang hos politiker, planerare och invånare att vilja lyfta fram Rönneå i samhällspolitiken och se ån som en viktig del i stadslandskapet. När alla tillåts att vara med och ta del av processen och när Rönneå behandlas som ett levande landskap, som förändras precis som vi människor och staden gör, anser jag att Rönneå kommer att kunna återta sin position som ett identitetsskapande landskapselement.

Main title:Dags att omvärdera det urbana ålandskapet
Subtitle:en studie om hur Rönneå kan återta sin position som ett identitetsskapande element i Ängelholm
Authors:Jonasson, Erika
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:Rönneå, Europeiska landskapskonventionen, landskapselement, urbana ålandskapet, Kevin Lynch
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-368
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-368
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jan 2011 09:07
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics