Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Ronny, 2011. Förekomst av Giardia intestinalis i svenska mjölkbesättningar. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
395kB

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av Giardia intestinalis hos kor och kalvar i 13 konventionella och 13 ekologiska mjölkbesättningar i sydöstra Sverige. I varje besättning togs träckprover från nio till tio kor (n=259) och fem till tio icke avvanda kalvar (n=220) som analyserades med ELISA. 25 av 26 besättningar hade minst ett positivt djur, vilket tyder på ubikvitär förekomst av parasiten. Giardia var betydligt vanligare hos unga djur, med endast en positiv (0,4 %) av 259 provtagna kor, medan totalt 44 % (97/220) av kalvarna var infekterade. Yngsta positiva kalven var sex dagar gammal. Högst andel infekterade kalvar sågs under tredje och fjärde levnadsveckan (77 %), med fortsatt förhållandevis hög prevalens fram till avvänjning. Ingen statistisk signifikant skillnad i prevalens sågs mellan kalvar beroende på produktionsform, inhysning eller besättningsstorlek (antal icke avvanda kalvar per besättning). Giardia-positiva kalvar var statistiskt signifikant äldre än negativa. Kalvar i konventionella besättningar var signifikant äldre än i ekologiska, men infekterade i samma utsträckning, vilket antyder att kalvar i ekologiska besättningar smittas tidigare, kanske beroende på längre tid hos kon, eller grupphållning vid yngre ålder. Kalvar i gruppbox var signifikant äldre än kalvar i ensambox. Positiva kalvar i gruppbox var dock inte signifikant äldre än positiva i ensambox, vilket kan bero på att kalvar smittas tidigare vid grupphållning. Resultaten visar att Giardia är ubikvitär i svenska konventionella och ekologiska mjölkbesättningar, med hög prevalens hos kalvar i ung ålder, och låg prevalens hos kor.

,

The purpose of this study was to investigate the prevalence of Giardia intestinalis in cows and calves in 13 conventional and 13 organic dairy herds in southeastern Sweden. Fecal samples were collected from nine to ten cows (n=259) and five to ten suckling calves (n=220) in each herd, and analyzed by ELISA. 25 of 26 herds had at least one positive animal, suggesting that the parasite is ubiquitous. Giardia was more common in young animals, with only one positive (0.4%) out of 259 sampled cows, while a total of 44% (97/220) of sampled calves were infected. The youngest positive calf was six days old. The highest percentages of infected calves were seen during the third and fourth week of life (77%), with continued relatively high prevalence rates until weaning. No statistically significant difference in prevalence was seen among calves in conventional and organic herds, single and group pens, or regarding herd size (number of suckling calves per herd). Giardia positive calves were significantly older than negative. Calves in conventional herds were significantly older than in organic herds, but infected to equal extent, suggesting that calves in organic herds are infected earlier. The reason for this might be that they’re housed together with the cow for a longer period of time, or because they’re kept in groups from a younger age. Calves in group pens were significantly older than calves in single pens, but positive calves in group pens were not significantly older than the positive calves in single pens. The results show that Giardia is ubiquitous in Swedish conventional and organic dairy herds, with high prevalence in young calves, and low prevalence in cows.

Main title:Förekomst av Giardia intestinalis i svenska mjölkbesättningar
Authors:Larsson, Ronny
Supervisor:Björkman, Camilla and Silverlås, Charlotte
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:4
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Giardia, intestinalis, prevalens, nötkreatur, kor, kalvar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-394
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-394
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Jan 2011 11:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page