Home About Browse Search
Svenska


Torstensson, Per-Ove, 2011. Markvärdets förändring efter askspridning till skogsmark i Götaland. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
367kB

Abstract

Askåterföringen på fastmark syftar till att återställa den långsiktiga näringsbalansen och motverka markförsurningen. Den är ett led i ett kretsloppstänkande där allt som tas ifrån marken också ska återföras.
Ett ökat behov av skogsbiobränslen leder till att grenar och toppar (GROT) i allt högre utsträckning flyttas från skogen därmed förflyttas en stor del av viktiga näringsämnen. Baskatjonerna som annars motverkar markförsurningen blir kvar i askan.
Askan som blir kvar efter förbränning läggs vanligen på deponi, men med hjälp av införda deponiskatter är målsättningen att askan ska återföras till skogen för att sluta kretsloppet.
För markvärdesberäkningarna användes värderingsprogrammet Plan33. 12 trädslagsrena fiktiva bestånd skapades, 6 fastmarksbestånd och 6 bestånd på dikad torvmark, med medianboniteter för Götaland.
Tillväxteffekterna har visat sig vara måttliga på fastmark. Denna studie visar att endast granmarker ger positivt nuvärde vid askåterföring i Götaland. Detta beror på att tillväxteffekten ökar med stigande bonitet. På dikad torvmark där fältvegetationen ligger mellan lågstarr och fräken visar alla företagsekonomiska kalkyler på positivt nuvärde oavsett trädslag. Sprids askan i en härdad form som är långsamtlöslig med skyddszoner mot vattendrag tyder de flesta studierna på att negativa miljöeffekter undviks på både fastmark och dikad torvmark.

Main title:Markvärdets förändring efter askspridning till skogsmark i Götaland
Authors:Torstensson, Per-Ove
Supervisor:Bostedt, Göran
Examiner:Lohmander, Peter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Askåterföring, Askgödsling , Askspridning, Ash recycling , Ash fertilization, Wood ash
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-516
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-516
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Jan 2011 09:43
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics